СПИСЪК ГОТОВИ ОБУЧЕНИЯ

Готови  обучения на тема: ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Тренинг ,,Позитивно мислене“

,,Психологическо Айкидо“

,,Основи на актьорското майсторство,техника на речта и изкуството на комуникацията“

,,Актьорско майсторство. Театрално-психологическа работилница“

Актьорско майсторство.Курс за напреднали.

Ораторско майсторство: Тренинг „Техника за работа с вокално-речевите характеристики на гласа“

Ораторско майсторство и презентационни умения

Успешни в спора! Тренинг за аргументация и полемика

,,Практическа психология: Тренинг увереност.“

Практикум по асертивно поведение

СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ – Управление на стреса и работа с различните психични състояния

Тренинг ,,Устойчиво поведение в сложни ситуации

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол.

Психология на лъжата – как да разберем кога ни лъжат ?

Тренинг ,,TIME MANAGEMENT“ – ,, Планиране и управление на времето, поставяне на цели и мотивация за успех

МУЗИКОТЕРАПИЯ или лечение чрез музика

Учебник по МУЗИКОТЕРАПИЯ

Социалната фобия – страхът за който не е прието да се говори. – прод. 2 месеца

,,Мъжете и жените-екология на отношенията“

Как да управляваме мъжете?Тренинг

,,Психологическата готовност на детето за училище“- Част 1

Тренинг ,,Психологическата готовност на детето за училище“- Част 2

Тренинг ,,Ефективният родител –как да възпитам победител – моето дете е юноша

Тренинг ,,Бизнес интуиция – как да привличаме парите“

Готови обучения на тема: МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Активни продажби – начален курс

„Cтyдeни oбaждaния или тъpceнe нa ĸлиeнти пo тeлeфoнa“

Тренинг продажбиЕфективни методи и техники на продажбите.

Практикум.Техника на продажбите – прогнозиране поведението на клиента

Супервайзор. Тренинг за напреднали

СУПЕРВАЙЗОР 101 – основни навици и умения

Ефективното управление на “Салон за красота”

Технология за продажба на IT, телекомуникационни и инженерни системи на корпоративни клиенти

Професионални технологии в продажбата на мебели.

Тренинг ,,Ефективната работа с търговските вериги”. Как да преборим Buyer-a.

Мърчандайзингът като инструмент за стимулиране на продажбите

Бизнес тренинг ,,Работа с ,,трудни‘‘ клиенти и сложни ситуации

Професионални В2В продажби

Работа със забележките и коментарите на клиента.

Практикум12 практически способа за работа с възраженията в продажбите

Е-Наръчник за работа с възраженията и съпротивленията при продажбите

Изкуството на телефонните разговори в продажбите и обслужването на клиентите

Над 400 нискобюджетни маркетингови идеи, методи, способи и инструменти за увеличаване на продажбите

23 метода за успешно провеждане на преговори

Контактната точка в магазина – избор и предназначениеАлгоритъм и методи на работа с възраженията

Готови обучения на тема: МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО

,,Тайм мениджмънт – управление на личната ефективност“

,,Практически аспекти при воденето на преговори“

Мениджмънт на туристическата и хотелска анимация

Networking. Методика за установяване на бизнес контакти и завързване на запознанства

Управление очакванията на ръководителите

Методика за установяване на бизнес контакти и завързване на запознанства

Готови обучения на тема: УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Съвременни технологии  за провеждане на интервю при подбор на персонала

Благонадеждност на персонала

Тренинг за сплотяване на екипа – Продължителност: 1,5 часа

Тренинг за сплотяване на екипа – Продължителност: 3,5 часа

Тренинг за сплотяване на екипа – Продължителност: 6 часа

Мотивация на персонала

Решаване на проблемите в екипа с помощта на ситуационният анализ

10 способа за повишаване мотивацията на персонала

Карта /фотография/ на работното време

Методика за определяне склонността на човека към зависимости/наркотици, алкохол, хазарт/

Методика за изучаване на социално – психологическия климат в колектива

Формиране на социални компетенции за работа в екип

Е-Помагало за организиране на интересен и запомнящ се корпоративен празник (101+15)

Методика за оценка неблагонадеждността на персонала

Методика за оценка на социално-психологическото ниво на групата

Проективно интервю

Интервю по компетенции

CASE-интервю, или ситуационно интервю

Метапрограмно интервю

Стресово и Brainteaser-интервю