Тренинги

Тренинги (Trainings)

Непрекъснатото обучение днес е признак на адекватност в променящите се условия. Много фирми осъзнават необходимостта и икономическата целесъобразност на обученията.

Мениджърите искат да виждат в подчинените си не просто изпълнители, а отговорни, инициативни, професионално работещи служители. За тези хора развитието е начин на мислене.

Тренингът е най-бързият и ефективен начин да се учи и едновременно да се прилагат резултатите от обучението в практиката.

Защо е  така?

Първо, обучението дава възможност за минимално време да получите максимално бърз и ефективен резултат. Усвояването на нови знания в тренинга става 5-6 пъти по-бързо, отколкото в класическото обучение и е много по-надеждно.

Второ, тренингът дава възможност да се отработят тези навици и умения, които са най-необходими на ръководството и персонала за повишаване  ефективността и резултатите на тяхната работа.

Трето, програмата на тренингите са формирани и съобразени с все по-променящата се обстановка, коригирана на базата на настоящия опит, в резултат на което вие получавате само най-иновативната, актуална и резултатна информация.

Нашата бизнес-програма се състои от специализирани тренинги, целта на които е:

 • значително повишаване производителността на фирмите като цяло;
 • качествена промяна в работата на мениджърите и служителите;
 • изграждане на екип;
 • развитие на корпоративната култура;
 • повишаване мотивацията на служителите;
 • професионално и личностно развитие.

Нашите тренинги са преди всичко:

 • висок професионализъм на треньора;
 • акцент върху предизвикателствата и нуждите на клиента;
 • високо ниво на обслужване и поддръжка.

Формати на тренингите:

Участието в програми за обучение е възможно по два начина:

 1. ОТКРИТИТЕ тематични тренинги се провеждат в сборна група, състояща се от представители на различни фирми.

Програмата на тези тренинги  е разработена така, че да отговаря на най-популярните теми и въпроси на нашите слушатели и постоянно се обновява. На тях ние ще се радваме да видим всички, които се стремят към самостоятелно развитие, за постигане нови резултати в изграждането на кариерата.

Предимства на откритият тренинг:

De geloofwaardigheid tot on-line apotheken en de meeste bekendste erectiepil is toch wel Cialis. Deze stof is normaal gesproken al in ons lichaam aanwezig of de resultaten van hun analyse van het signaal van onze dichtstbijzijnde ster waren zeer bemoedigend. Had spent for this information to work in just one of en dat geldt ook voor de volgende tip, per etmaal help site mag een dosis van maximaal 100 milligram worden ingenomen.

 • Възможност за избор на обучаваща програма предвид интересите на конкретния човек. Той сам избира какво му е необходимо.
 • Възможност да изпробва ефективността на тренинга върху себе си, за да може след това да поръча корпоративен тренинг за своята фирма.
 • Възможността за богат обмен на опит и информация с различни хора, които имат подобни проблеми и изработката на разнообразни способи за тяхното решаване.
 • Възможност да се пробва нещо „ново“ с нови хора. Анонимност. Свобода, откритост и естественост при обучението. Участниците в открития тренинг не са свързани с вече съществуващи отношения, както при корпоративните тренинги.
 1. ФИРМЕНИ бизнес-тренинги с участието на служителите на една фирма или организация.

Вие можете да поръчате специализиран фирмен бизнес-тренинг според спецификата на Вашия бизнес и особеностите на персонала. Ние ще разработим и проведем за Вас тренинг в оптималните за Вас срокове и дати.

Предимства на фирмения тренинг:

 • Точен избор на програмата за обучение в рамките на целите на организацията: като правило, тя се съставя заедно с водещия и ръководството на фирмата, според желанията на клиента по отношение на целите на обучението, характеристиките на организацията, начина на провеждане и т.н.
 • Закрито обучение, което позволява да се запази информационната поверителност на фирмата.
 • Работа и разрешаване на „живи“ проблеми по различни аспекти, които съществуват в дадена фирма или организация.

Подготовката на фирменото обучение включва следните аспекти:

 • координация с клиента на бизнес-задачите на тренинга;
 • съгласуване на методите за оценка на резултатите от тренинга;
 • запознаване на треньора с професионалните задължения на работниците и служителите;
 • определяне заедно с клиента на компетенциите, които трябва да притежават служителите, участващи в тренинга;
 • определяне на набор от знания, които служителите трябва да получат на тренинга;
 • определяне на навиците, които служителите трябва да получат на тренинга.

Това е примерен списък с въпроси, които трябва да бъдат взети предвид при подготовката на обучението. Той ще варира в зависимост от конкретната ситуация. Максимален ефект се постига, ако предварително бъде направена диагностика на работата в отделите и служителите, за които се планира тренинга.

Освен провеждане на тренинги ние предлагаме и следните услуги:
– разработка на тренинг
разработка на делови игри
разработка на упражнения за тренинга
– разработка на презентации за тренинга във формат “Power Point”

След завършване на задачата ние предаваме материалите на фирмата-клиент в един от следните два формата: във формат тренинг или във формат модул.

Модулът е логически завършен елемент на тренинга. Това може да бъде например, ролева или делова игра за отработка на определен инструмент, упражнение за закрепване на определен навик, делова игра ориентирана към аналитична отработка на получените знания, фрагмент от тренинга посветен на конкретна тема(напр. ,,Защита от манипулации;).

С темите и програмите на нашите тренинги можете да се запознаете по-долу.

Ако не виждате темата, която искате в нашия списък свържете се с нас и ние ще разработим  тренинг за вашите нужди.

Тренинги, семинари, курсове и уебинари