Активни продажби – начален курс

Активни продажби – начален курс

aktivni-prodajbi

През последната една година много организации разбраха, че пасивните продажби са вече минало. Как да се построи ефективно работеща система за активни продажби? Кои са ключовите фактори определящи успеха на активният търговец? Как да се организира работата с него? Какви технологии позволяват да се поддържа енергията на активните продажби? Може ли пасивният търговец да се превърне в активен? Какво трябва да се направи за да може активните продажби да заработят? Отговорите на тези и на много други въпроси, свързани с построяването на системата за активни продажби и управлението на процеса, Вие ще получите на този курс, обобщаващ опита на преуспелите в това направление фирми.

Очаквани резултати от обучението:

  • Ще можете самостоятелно да поставяте и да помагате да се реализират задачите, стоящи пред отдела и сътрудниците, занимаващи се с активни продажби.
  • Професионално да подбирате и подготвяте персонал за осъществяване на активни продажби във Вашата компания.
  • Да обучите мениджърите по активните продажби на целенасочена работа с клиентската база и разширяване на мрежата контакти.
  • Да разработите оптимална структура на отдела за активни продажби.
  • Ще развиете навици за активни продажби и подържане на необходимата позитивна енергия в контакта.

Към кого е насочено обучението:

Ръководители на отдели за активни продажби, мениджъри и собственици, стремящи се да създадат в своите фирми система за активни продажби.

Програма на курса:

  1. Етапи на продажбата.

Продажбата е сделка в която всеки един от участниците има своята задача и преследва своята цел. В този смисъл продажбата може да се разглежда като преговори, понеже интересите на страните доста често не си съвпадат.

  1. Установяване на контакт и определяне потребностите на клиента.

Практиката показва изключителната важност на добрите отношения за ефективни продажби. Съществуват няколко техники, които по мнението на много търговци могат да облекчат контакта.

  1. Аргументация и презентиране на продукта.

В презентацията на продукта, доста често се използва само по една техника, а ние бихме допълнили: ,,Клиентът се убеждава не от това, какво казваме, а от това какво той е разбрал“

  1. Работа с възраженията на клиента.

Опитът да влияете на клиента, да му оказвате натиск, неизбежно ще предизвика у него защитна реакция. Тази реакция, независимо дали е обоснована или не, трябва да се вземе под внимание от търговеца, за да съобрази поведението си с нея. Ще видим какви форми приемат съпротивлението и възраженията на клиента. Може да отделим няколко основни типа съпротивление…

  1. Завършване на сделката.

Това е последният етап на продажбата – тук става ясно какви са отношенията и как те ще продължат. Това е много отговорен етап и за провеждането му са необходими определени навици и умения.

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Обем, страници 21 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 110001

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!