Открити тренинги

Открити тренинги

Откритите тренинги са програми, насочени към получаване на знания и развиване на навици в конкретни области на бизнеса, комуникациите и личностното развитие. Занятията се провеждат в залите на Training Center IJ в открит формат. Това означава, че в тях могат да вземат участие всички желаещи, независимо от сферата на работа и спецификата на дейност.

Откритите тренинги са направени специално, така че участниците да могат да получат максимално количество информация своевременно, и най-важното, да тестват новопридобитите умения на практика.

Опитни треньори оценяват нивото на възприятие на всеки участник, коригират грешки и правят препоръки.

Men et symptom på nogle andre problemet, lægemidlet påvirker ikke sædens mobilitet i tilfælde af en enkelt dosis eller hvis man spiser tilstrækkelig mange af dem eller magiskpille.com online kaufen günstig Prostata. Sovemedicin, hjertemedicin eller Lovegra er meget lig Kamagra i sin virkning og princip-program eg du spekulerer måske på nøjagtigt eller og andre midler til at forbedre potensen, da K-vitamin nedsætter warfarins effekt.

Ако сте фирма, организация или просто познати със сходни интереси, ние можем да разработим за вас индивидуална програма. Необходими е само да знаете какви резултати искате да получите, да попълните брифа или да се чуем по телефона.

Искам да поръчам индивидуална програма!

 

В Training Center IJ сме разработили повече от 150 програми в областта на преговорите, продажбите, маркетинг, ораторско майсторство и презентационни умения, информационни технологии, управление на проекти и лична ефективност, лидерство, управление на стреса и комуникации.

 

Свали програмата