Модул 1

Как да определим готовността на детето за училище?

Тренинг за родителите, които искат детето им да успее.

Едномесечен дистанционен курс

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ!

Готово ли е вашето дете да бъде ученик?

Този въпрос ви вълнува и вие полагате много усилия, за да може детето ви да тръгне в първи клас  подготвено. Децата често могат да пишат и смятат преди началото на първи клас.

Но освен това съществува и психологическа готовност, която включва в себе си:

 • Интелектуална готовност (формирано мислене, внимание, памет).
 • Емоционална готовност (формирана учебна мотивация, произволност на поведението).

Психологическата неподготвеност на детето за училище може да способства за възникването на много трудности и проблеми:

 • Отказ да ходи на училище.
 • Липса на интерес.
 • Нарушаване на поведението.
 • Понижаване на самооценката, което на по-късен етап може да доведе до сериозни психологически проблеми.

Вие можете да предотвратите тези проблеми, или да намалите вероятността да възникнат, ако  навреме  подготвите както себе си, така и детето за първото му по-сериозно изпитание в живота.

Модул 1

Как да определим готовността на детето за училище

 1. 1. Училищната зрялост или психологическата готовност на детето за училище
 1. 2. Кризата на 6-7 години

Как и защо се появява кризата на 6-7 години

 • Новите възможности на детето и появата на ,,вътрешната позиция на ученика“.
  Етапи на развитие в позицията на ученика.
 • Какво се случва преди и по време на кризата – психологическите механизми на кризата.

Разрешаване на кризата и обучението в училище

 • Кризата на седемте години и нивото на психологическа готовност за училищно обучение.
 • Нормалното разрешаване на кризата на седемте години.
 • Преживяванията на детето и механизмите за  психологическа защита.
 • Какво трябва да бъде поведението на родителите.
 1. 3. Какво трябва да умее и да разбира детето при постъпването в училище
 • Фонематичен  слух.
 • Чувство за величина.
 • Последователност при  излагането  на мислите.
 • Ориентация в пространството.
 • Развитие на интелекта  от  пет  до седем години.
 1. 4. Подготовката на детето за училище: полезни  съвети, ситуации и коментари на психолога
 1. 5. Определяне готовността на детето за училище
 • Методика А.Р. Лурия за определяне  състоянието на кратковременната памет.
 • Методика на Джекъбсън за определяне обема на паметта.
 • Методика за определяне концентрацията  и разпределянето на  вниманието.
 • Методика, показваща нивото на развитие на умението да систематизира.
 • Методика за определяне  способността да обобщава, абстрахира и класифицира.
 • Методика за определяне мисловните способности на  децата на 6 год.
 • Методика за разкриване нивото на развитие на образните представи.
 • Изследване качеството на звукопроизношението.
 • Методика за определяне нивото на мобилизация на  волята ( Ш.Н. Чхарташвили).
 • Методика, определяща нивото на развитие на финната моторика на  ръцете, аналитическите и синтетически  функции на  мозъка (чрез графическият диктант и метод на Керн – Йерасек).
 • Методика за изучаване  и оценка на  моторната персеверация (т.е. шаблонно повтаряне на движения).
 • Методика Керн – Йерасек за определяне развитието на финната  моторика на  ръцете, координации на движенията и зрението.
 • Методика за определяне нивото на развитие в комуникативната  сфера.
Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Обем, страници 59 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 410021

 

Вижте още…