Техника на продажбите – прогнозиране поведението на клиента

Техника на продажбите – прогнозиране поведението на клиента

 

povedenieto-na-klientite-pri-prodajbi

Не е достатъчно само да имаш стока. Трябва да можеш и да я продаваш!!!

Бизнес-тренингът ,,Техника на продажбите“ е уникално съчетание на методики и инструменти, необходими на всеки търговец.

Умението да прогнозирате поведението на клиента е секретът за бързо развитие и увеличаване на продажбите ви!

Прогнозирането и планирането е неразделна и много важна част от управлението на продажбите. Постигането на поставените цели и печалба е тясно свързано с точността на прогнозирането.

Прогнозирането на продажбите е показател за високият професионализъм на мениджъра и изисква съчетаване на много и разнообразни навици – умения да се работи с информацията, познаването на ефективни и работещи методики за прогнозиране, умения за оценка надежността на получения резултат.

Очаквани резултати от обучението:

 • Вие ще овладеете навиците за прогнозиране поведението на клиентите.
 • Ще можете да формирате асортиментна и ценова политика на компанията
 • Ще можете по-ефективно да управлявате процеса на продажби в компанията.
 • Ще познаване структурата на Вашите клиенти и най-ефективните способи за въздействие върху тях.
 • Ще можете да увеличите нивото на печалба и да обезпечите планирани приходи във Вашата компания
 • Ще обезпечите стабилен ръст и развитие на Вашата компания

Програма на тренинга:

 1. Как и защо хората купуват?
 2. Психофизиология на потребностите
 3. Как купуват мъжете и жените?
 4. Културните ценности в потребителското поведение
 5. Психографика – фактори, влияещи върху поведението на потребителите
 6. Фактори, определящи чувствителността на клиентите към нивото на цените
 7. Теория на потребителското поведение.
 8. Модели на поведение при покупка.

 

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 240 лева
Обем, страници 51 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 110004

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!