Игри и упражнения

 1. РОЛЕВИ ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРЕНИНГА

  Тренингът без упражнения е семинар, урок или полезна беседа, не не и тренинг.

  Ролевите игри и упражненията в този раздел може да се използват и като елементи за тренинга и за самостоятелна работа. Упражненията са полезни за треньори, мениджъри, ръководители, психолози, педагози и за всеки който иска самостоятелно да развие в себе си допълнителни качества, умения и навици.

  • ЗАПОЗНАНСТВО – Ролеви игри и упражнения за запознаване, запомняне на имената, понижаване  напрежението и съкращаване на дистанцията в общуването.
  • ICEBREAKERS – Ролеви игри и упражнения зa емоционално и физическо ,,загряване‘‘, ,,paзчyпвaнe нa лeдa“ и интегриране в тренинговата група.

  • НАЧАЛО НА ТРЕНИНГА – Ролеви игри и упражнения за формулиране основните теми на тренинга и изясняване очакванията на участниците.
  • ENERGIZERS – Ролеви игри и упражнения за управление на груповата динамика, сваляне на стреса и максимално въвличане на участниците в тренинга.

  • ЗАВЪРШВАНЕ НА ТРЕНИНГА – Ролеви игри и упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация.
 2. ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ И АКТИВНИ ПРОДАЖБИ

  Всички игри и упражнения за тренинга по увеличаване на продажбите може условно да се разделят на 3 вида, които се различават по особеностите на провеждане и по крайните цели: проблемни, етапни и обобщаващи. Сега паралелно съществуват два подхода (немски и английски) към начина им на провеждане. Прочети повече…

  • ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОДУКТА – Ролеви игри и упражнения за тренировка на навика за ефективна презентация на продукта съобразена с нуждите и потребностите на клиента 

  • РАБОТА С ВЪЗРАЖЕНИЯТА – Ролеви игри и упpaжнeния зa изграждане на умения за работа с възраженията и даването на осъзнат и смислен отговор

  • АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ – Ролеви игри и упражнения за отработка на умението да се задават открити въпроси и анализират нуждите и потребностите на клиента 

  • ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ – Ролеви игри и упражнения за тренировка на навиците за водене на преговори и умението да се предлагат и обсъждат варианти за решаване на проблемна ситуация

  • АРГУМЕНТИРАНЕ И УБЕЖДАВАНЕ – Ролеви игри и упражнения за тренировка на умението за бърза реакция на ситуацията и намиране на аргументи в защита на своята позиция 
 3. ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  Упражненията от този раздел се използват както в комуникативните тренинги, така и в тренингите по увеличаване на продажбите, преговори, тренинги по риторика и ораторско майсторство. Тези упражнения са полезни и за тези които искат да тренират своето умение да общуват и да са остроумни и креативни в речта си. Популярността им не е случайна. Те развиват най-важния за успеха във всяка област навик, а именно умението да се общува.Комуникативните упражнения могат да имат различни акценти и задачи. Едни упражнения учат как да се говори красиво, други демонстрират важността на умението да се слуша и задава въпроси. Също така комуникативните упражнения помагат да се свалят бариерите в общуването и да се научат участниците в тренинга да общуват по-лесно и непринудено.

  • АКТИВНО СЛУШАНЕ – Ролеви игри и упражнения за тренировка на навиците за внимателно, активно слушане и обмисляне на получената информация

  • ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ – Ролеви игри и упражнения за тренировка на непринудеността в разговора и отработката на навици за формулиране на задаване на въпроси

  • КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ – Конкретни техники и умения за излизане от сложни ситуации при междуличностно общуване и  постигане на нужния резултат.
  • МАНИПУЛАТИВНИ ИГРИ – Ролеви игри и упражнения за развиване на асертивно, уверено поведение и умение за противопоставяне на манипулациите

  • НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – Ролеви игри и упражнения за  развиване на навици за невербално общуване, способност за обобщаване и систематизиране състоянието на събеседника по невербални признаци
 4. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

  Ораторско изкуство и презентационни умения е една от най-популярните теми за тренинг. И това не трябва да ни учудва, уменията в риториката са нужни на много хора. Ораторското изкуство е необходимо и за решаването на делови задачи, и  да бъдеш интересен събеседник и харизматичен лидер.

  На тренингите по ораторско изкуство и презентационни умения се използват специални упражнения които развиват навика да се говори леко, убедително и красиво, помага на участниците да усвоят великото изкуство на ораторското майсторство.

  • ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО – Ролеви игри и упражнения за работа с гласа и изграждане на умения за ефективно поведение пред публика
  • ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ – Ролеви игри и упражнения за тренировка на необходимите навици за провеждане на презентация и работа с аудиторията

  В треньорите преподаващи ораторско изкуство, често възниква въпроса, откъде да вземат нови интересни упражнения, които не само да усилят ораторските навици на участниците, но и активно да въвлекат групата, да повишат нейната енергия и мотивация, да се харесат и запомнят от участниците в тренинга.

  В този раздел сме подбрали за вас качествени игри и упражнения за развиване на ораторските навици, които могат да се използват както на тренингите по ораторско изкуство, така и за самостоятелна подготовка.

 5. АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ

  Увлекателното запознанство с актьорското майсторство е уникална възможност да се научите да управлявате свойте емоции, жестове и глас и да се чувствате много по-уверени във всяка жизнена ситуация. Упражненията в този раздел ще ви помогнат да се разкрепостите и усвоите сценични техники, които са истинско съкровище в всекидневния живот. Те ще ви подскажат как да изразявате или обратното, как да скриете свойте емоции, уверено да изказвате своята гледна точка и винаги да правите добро впечатление на околните.

  • АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО – Ролеви игри и упражнения за усъвършенстване на жестикулацията, развиване на наблюдателността, въображението и умението за импровизация
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ – Ролеви игри и упражнения за саморегулация, релаксация и управление на емоционалното състояние
 6. ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

  Мениджмънта е творчество. Много хора смятат, че работата на ръководителя е рутина, еднообразно подтикване на мързеливите служители, които сами нищо не искат да правят. Нищо подобно.

  А какво отличава ЛИДЕРА от всички останали?

  Упражненията в този раздел развиват многочислените делови и личностни  компетенции на ръководителя и лидера като: управление на времето, умението да убеждава, управлението на конфликтите, увереността в поведението, мотивирането на подчинените, ясното и точно формулиране на задачите и делегиране на пълномощия.

  • УПРАЖНЕНИЯ ЗА ИМИДЖ – Ролеви игри и упражнения за формиране и развитие на  собствен уникален имидж  
  • УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА – Ролеви игри и упражнения за изграждане на правилно отношение към проблемната ситуация и адекватна позиция в конфликта
  • АСЕРТИВНО (УВЕРЕНО) ПОВЕДЕНИЕ – Ролеви игри и упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията
  • ТАЙМ МЕНИДЖМЪНТ – Ролеви игри и упражнения за формиране на умения за правилна организация и ефективно управление на времето
  • МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ – Ролеви игри и упражнения за формиране на мениджърски компетенции и  умения за изграждане и управление на бизнес структура
  • ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ – Ролеви игри и упражнения за развиване на умения и компетенции необходими за постигане на баланс и успех в личната и професионална област.
 7. ТИЙМ БИЛДИНГ. ПОСТРОЯВАНЕ И СПЛОТЯВАНЕ НА ЕКИПА

  Защо в някои колективи се чувстваш като у дома си, а в други като в терариум?

  Екипната работа вече е задължително условие за успеха на всяка фирма!

  И това не може да се постигне с помощта на молби и заплахи. Най-простия начин да се сплоти колектива е да се проведат редица мероприятия свързани със спорта, играта, обучение или творчество. Целият този процес се нарича с модната дума ,,тийм билдинг‘

  Какво е това тийм билдинг? Не всички ръководители знаят какво е това тийм билдинг, но тези които са заинтересувани в максимално ефективна работа на свойте служители, отдавна вече провеждат подобни мероприятия.

  За съжаление много ръководители разбират под тийм билдинг фирмен банкет, като смятат, че алкохолът и обилното ядене ще сплоти подчинените им. Всъщност фирмената трапеза може да бъде част от процеса ,,тийм билдинг‘‘, но в съчетание с по-ефективни мероприятия за сплотяване на колектива.

 8. ДЕЛОВИ ИГРИ И ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

  Отдавна е известно от практиката, че играта е най-ефективната форма за обучение. Освен това погледът върху дейността през призмата на играта повишава осъзнатостта, формира по-дълбоко разбиране за взаимната зависимост на различните елементи, ситуации и действия в системите. Благодарение на това играта способства повишаване мотивацията на участниците, като внася в дейността им елементи на съревнование и хазарт.

  В правилно моделираната игра участниците се разкриват, което позволява бързо да се оценят личните и професионалните им качества.

  Съществуват няколко видове игри за бизнеса:

  • Имитационно моделиране – модел на бизнес система, който в по-голяма или по-малка степен възпроизвежда принципите на функционирането и в изкуствено създадени условия с цел апробирането на тези принципи и модели или за обучение на служителите.
  • Деловата игра за разлика от имитационното моделиране не си поставя за цел възпроизвеждането на конретна бизнес система, а е ориентирана на моделиране принципите на нейното функциониране.
 9. ПРИТЧИ, АФОРИЗМИ И АНЕКДОТИ ЗА ТРЕНИНГА

  Красотата на тренинговите притчи, анекдоти и афоризми е в това, че те създават тънък намек, как трябва да бъде. Те пробуждат спомени, усещания, опит и никога не дават пряк отговор.

  Притчата е винаги  диалог, беседа. Основното и действие се разгръща тогава, когато историята е разказана и човекът започва осмислянето и. И доколкото този процес е безкраен, то и притчата никога не изчерпва своята дълбочина и се проектира в безкрайността.

  В притчата винаги са скрити няколко слоя смисъл – повърхностен(ситуативен) и няколко дълбоки, често противоположни на повърхностния, явен смисъл.