Корпоративен коучинг

 1. Какво е корпоративен коучинг?

  За съвременният ръководител вече не е достатъчен еталонния и стандартен стил на ръководство на компанията. Не всички знаят как да поставят задачи и да контролират тяхното изпълнение. Необходими са нови знания и опит.

  Бизнес-коучинга е търсене на отговори на интересуващи въпроси не само на ниво професионализма на човека, но и на развитие на целия бизнес.

   Продължете да четете още …

 2. Какво предлагаме ние?

  Ние предлагаме две направления на работа

  Първо: Коучинг за ръководители. На него се разглеждат въпросите на ръководство, организация и развитие на компанията, както и построяване на екипи, корпоративна култура, правилна мотивация на служителите, стратегическо планиране, както и много други, свързани с бизнеса.

  Второ: Коучинг за служители. Той помага за влизане на нов човек в колектива, как се прави кариера, как да се адаптираме на новото място и т.н. Коучинга за мениджъри на средно ниво помага за решаване на професионални проблеми.

   Продължете да четете още …

 3. Цели и значение на управленския коучинг (консултиране)

  Целта на коучинга е да се окаже експертна оценка и психологическа подкрепа, които са насочени към решаване на неотложните проблеми на клиента. Резултатът от коучинга е приемане на решения от клиента, които могат да се сравнят с ролята на спортен треньор, който не печели сам медалите, а създава условия, в които това става възможно за неговите възпитаници, където отговорността за реализацията на взетите решения поема самия клиент.

   Продължете да четете още …

   

   

 4. Видове форми на коучинг ?

  Коучинга може да бъде индивидуален и групов.

  Индивидуално консултиране може да се проведе в различни форми:

  Продължете да четете още …

 5. Режим на коучинга

  Принципната схема на коучинга е активно проучване на задачи, на първи етап при лични срещи на клиента и консултанта, което позволява съдържателно разглеждане на задачите и създаване на импулс за стремеж на клиента към действие и получаване на резултати.

   Продължете да четете още …

 6. Направления в коучинга

  По-долу са изброени възможни направления за персонален ( или групов) коучинг, които могат да се уточняват и коригират в хода на консултирането в зависимост от потребностите на клиента.

  Продължете да четете още …