Коучинг

 1. Внедряване на коучинга във фирмата

  Внедряването на коучинга във фирмата Ви е цялостен, мащабен проект, който включва обучение на ръководителите, индивидуални сесии с ръководството и разпространение принципите на коучинга в цялата структура на „отгоре надолу“…

  Прочетете повече

 2. Екипен коучинг и ролята на ръководителя

  За да може коучинга да има желания ефект и да способства за повишаване качеството на работата на екипите, ръководителя следва да умее да отделя, както в своите мисли, така и в действията си ролите и отговорностите, които те изпълняват вътре в компанията, и да направи така, че служителите да знаят за тези функционални различия. Тогава коучинг сесиите за вашите служители ще станат действително ефективни.

  Прочетете повече

 3. Ефективността на коучинга

  Ефективността на коучинга е максимална, когато служителя напълно поема отговорността върху себе си за бъдещите резултати, и когато разработените заедно с коуча критерии за оценка ефективността на коучинга действително го мотивират, и предизвикват усещане за успех, допълнено от силното желание за действие!

  Прочетете повече

   

 4. Качества на добрият коучинг

  Вдъхновява клиента за разговор, разпитва го, изслушва го или просто запазва мълчание. Прави така, че разговорът да тече сякаш от само себе си, т.е. поддържа разговора с подходящи за дадената ситуация реплики.

  Прочетете повече

 5. Коучинг сесии

  Коучинг сесията е комплекс от действия в определено съчетание, а не списък със задачи, които трябва да се изпълнят. Малко предупреждение: ако вие възприемате тези етапи като задачи, много е вероятно да се концентрирате върху изпълнението им и по този начин да внесете в беседата усещането за нещо „механично“, като лишите разговора от естественост.

  Прочетете повече

 6. Коучинг тренинг

  Сред ефективните инструменти за развитие, коучингът по право заема първо място. Коучинга и тренингите по коучинг позволяват за кратък срок да се овладеят комплекс от методи за: подобряване на производителността, лична ефективност и развитие на необходимите качества както на себе си, така и на служителите.

  Прочетете повече

 7. Методът на коучинга

  Как да използвате методите на коучинга на практика и точно да диагностицирате другия човек? За илюстрация метода на комуникация на различни нива на информация, ние Ви предлагаме да опитате една логична последователност от действия, които ще ви позволи да прецените човека, любимия му стил на поведение в различни ситуации …

  Прочетете повече

 8. Моделът "Grow"

  В работата на коуча съществуват много инструменти, които позволяват на клиентите да изяснят своите ситуации, а коуча да насочи тяхното мислене в нужното русло. Един такъв модел е моделът на Grow (,,Растеж”). Моделът Grow е създаден като модел на ефективни въпроси и е най-честия способ за структуриране на беседата в коучинга.

  Прочетете повече

Коучинг в България / Coaching in Bulgaria