Професионални технологии в продажбата на мебели. Управление поведението на клиента.

Професионални технологии в продажбата на мебели

Управление поведението на клиента

 

prodajbata-na-mebeli

Изследванията показват, че при закупуване на мебели клиентите разглеждат средно 4-7 магазина преди да вземат решение. И както сочи практиката, големината на асортимента или нивото на цените в посещаваните магазини много слабо се отразява на тази цифра. Независимо от асортимента и цените при избор на мебели, клиентът се стреми да посети няколко магазина ( като минимум, за да се убеди) преди да вземе решение. По този начин е възможно да бъде клиент във всеки един от посетените магазини.

За това основната задача на всеки мебелен магазин е да работи по „задържането“ на клиента и довеждането му до решение за покупка именно в дадения магазин. Дори и да го убедите в качеството на стоката и ниските цени, не трябва да го оставите да отива в друг магазин с надеждата, че така той ще затвърди това мнение/убеждение/. Там могат просто да го преубедят.

И доколкото стремежът на клиента да посети няколко магазина при избора си на мебели е въпрос на потребителска психология, то и решението му лежи в областта психологията на продажбите. Точно както подготовката и отговорността са важни за уменията на търговския персонал да превръща посетителите на магазина в купувачи.

За ефективна продажба на мебели и разсейване съмненията на клиента в своята работа продавачът трябва да отчита редица специфични особености, както и вида клиент, при избора си на мебели като стока. И по-важното е, не просто да знаем, а да умеем да използваме тези способности в работата с клиента за плавното му довеждане до решението за покупка.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕНИНГА:

 1. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА МЕБЕЛИ

Специфични особености при продажбата на мебели

Фактори и стилове характерни за продажбата на мебели

Процесът на вземане на решения от клиента

Типови проблеми с които се сблъсква клиентът при избирането на мебели в магазина

 1. ПОВЕДЕНИЕТО НА КЛИЕНТА ПРИ ПОКУПКА

Потребителският пазар в маркетинговата система

 • Потребител и клиент. Типология на потребителите
 • Стратификация на потребителите

Покупателско поведение: фактори, фази, типове

 • Модели на покупателско поведение
 • Фактори, влияещи на поведението на потребителите
 • Процесът на вземане на решение от потребителите
 • Типове поведения на потребителите при вземане на решения за покупка

Какво не им достига на клиентите в магазина?

На какво вярват клиентите?

 1. УПРАВЛЕНИЕ ВЪЗПРИЯТИЕТО НА КЛИЕНТА

Възприятието на клиента или 500 милисекунди по близо

 • Сетивата и емоциите
 • Как работи това в продажбите?
 • Силата на цветовете
 • Изводи

Мърчандайзинга като програмиране поведението на клиента

 • Шестте закона на зрителното възприемане на стоката
 • Закони на зрителното възприемане на цветовете
 • Възприемането на системата за осветление на магазина

Управление възприятието на човека в мърчандайзинга

 • Значението на рефлексите и вниманието в продажбата
 • Разпределяне на познавателните ресурси в пространството на магазина и във времето
 • Управление поведението на клиентите на базата възприятия и усещания

Мърчандайзинга в продажбата на мебели

 • Облекчете търсенето
 • Приоритетните позиции
 • Правилата на мърчандайзинга при продажбата на мебели
 • Няколко съвета
 • Възможни разногласия

Атмосферата на магазина като фактор за увеличение обема на продажбите

 • Разпределяне на търговската площ на магазина
 • Външни фактори влияещи на сензорните рецептори и формиращи психологическото състояние на клиента

Значението на цветовите решения в построяването на силен бренд

 1. ПРИНЦИПИ НА УБЕЖДАВАЩАТА КОМУНИКАЦИЯ

Аргументация и убеждаване

· Техники на аргументация

· Психокорекционни правила на убеждаване

Методи на убеждаващото въздействие

 • Структура на убеждаващото въздействие.
 • Три основни категории на аргументи за убеждаване
 • Основни принципи на убеждаващото въздействия
 • Методи за въздействие на убеждаването

Девет закона на убеждаването

Правила за убеждаване на събеседника

 • Силни аргументи
 • Слаби аргументи
 • Несъстоятелни аргументи
 • Законите на аргументирането
 • Класическите правила за убеждаване на събеседника

Управление на комуникацията с клиента

 • Как да се възползвате от свободния достъп на информация
 • Микротехники
 • Техниката на кимане с глава
 • Малки шпори
 • Избягване на категоричността в изказванията
 • Позитивни въпроси
 • Вие-подход
 • Ние-изказване
 1. РАБОТА С КЛИЕНТИТЕ В МАГАЗИНА

Контактната точка в магазина – избор и предназначение

 • Малко теория
 • Избор на броя контактни точки в магазина
 • Избор на места за контактни точки
 • Типове сценарии за входната зона
 • Типове сценарии за стоковата зона
 • Типове сценарии за изходната зона
 • Коментар

Работа с възраженията на клиентите в продажба

 • Предпоставки за успешна работа с възраженията
 • Ползата от възраженията на клиента
 • Диагностика на възраженията на клиентите
 • Кога и как да работим с възраженията?
 • Стратегия за работа с възраженията
 • Правила за работа с възраженията на клиентите

Алгоритъм и методи на работа с възраженията

 • Алгоритъм на работа с възраженията
 • Методи на работа с непреодолимите възражения на клиентите в продажбата

Методи за работа със съмняващите се клиенти

(Клиентът си тръгна, но обеща да се върне)

 • Детайлизация
 • Сравнителен анализ
 • Емоционално привързване
 • Визуално встрояване на стоката в реалноста на клиента
 • Привързване в бъдещето

Работа с рекламациите и претенциите на потребителите

 • Принципи на работа с рекламациите и претенциите
 • Седем правила за работа с претенциите (рекламациите)
 • Алгоритъм за работа с претенциите (рекламациите)
 1. НЕСТАНДАРТНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА КЛИЕНТА

Недирективната хипноза и използването и в продажбите.

 • Какво е това хипноза?
 • Как мога да използвам недирективната хипноза в продажбите?
 • Същност на Ериксоновата /недирективната/ хипноза

Наблюдението като фундамент на хипнозата

Признаците на транс в клиента. Вътрешните образи и ефективната работа с тях.

Скритото влияние в продажбите – петте харесвам-фактора и ефективното им използване

 • Петте харесвам-фактора:

Методът на компромисното решение

Методът “правилното мнозинство”

Методът ,,контрастното възприятие“

Методът ,, създаване на изкуствен дефицит“

 

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 860 лева
Обем, страници 142 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 110009

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!