Разработка на тренинги

Разработка или адаптация на тренинги

Ние можем да разработим или адаптираме специално за вашата организация/фирма тренинг на всяка една от представените в сайта теми и не само.

Защо си заслужава да изберете нас?

Програмата: на тренингите ние обучаваме само знания и навици необходими за успешна професионална дейност.

Избор: повече от 150 тренингови програми, вкл. Тренинги по продажбите и тренинги за мениджърски компетенции, което ще Ви позволи да решите текущите задачи и да постигнете стратегическите цели на компанията.

Гъвкавост: всяка тренингова програма се адаптира според потребностите на партньора и ако Вие не сте намерили необходимата Ви готова програма, ние можем да създадем нова изхождайки от Вашите потребности.

Качество: всички наши бизнес треньори имат професионално образование и реален практически опит в своето направление. Практическия опит на треньорите е отразен в тренинговите програми – не по-малко от 60% от времето се отделя за създаването на навици под формата на бизнес кейсове. Основната част от бизнес кейсовете е създадена на базата на реални практики и се адаптират към потребностите и профила на клиента.

Цена: гъвкава ценова политика и голямо разнообразие на тренинги, както по съдържание, така и по продължителност.

Предтренингова подготовка: за качествено провеждане на тренинга ние използваме различни инструменти за предтренингова диагностика и подготовка с цел:

 • Максимално точно изясняване потребностите от обучение
 • Диагностика нивото на компетентност на участниците
 • ,,Кастомизация‘‘ на програмата според потребностите на участниците
 • Повишаване ефективността на обучението

Посттренингова подръжка: освен адаптираните към поставените задачи високоефективни решения, ние предлагаме посттренингова подръжка на нашите партньори. Това позволява ефективността на получените знания и навици да се задържат на високо ниво.

Нашият опит: над 600 реално работещи и успешни компании: Hewlett Packard- България, METRO Cash & Carry, Уникредит Булбанк, Линде Газ, Фат еоод, Мексон, Селматик, ТианДе, Айко … виж повече за нашите клиенти

 

Какво влиза в комплекта?

 1. Дизайн/сценарий на тренинга

Сценарият на тренинга се описва подробно. В него присъстват коментари на треньора и тайминг на всяка активност.

2. Работна тетрадка на участника

Обикновено това е тетрадка за водене на записки на алгоритми. Понякога това е бележник или папка за мини-лекции, които се дават на участниците, след преминаването на някоя тема.

3. Презентация

Ние създаваме обучения, които могат да се провеждат без слайдове в PowerPoint , само с флип чарт. Но все едно подготвяме слайдове, тъй като някои треньори предпочитат да провеждат тренингите само със слайдове.

4. Анкета за обратна връзка

Анкетата позволява да се измери реакцията на участниците в обучението.

5. Сертификат

Подготвяме красив шаблон сертификат / диплома за издаване на участниците в тренинга.

6. Тест за тренинга

Тестът ни позволява да разберем как са били усвоени концепциите и моделите на тренинга.

 

Какво вече сме разработили?

Тренинги по продажби и преговори

 • Базов тренинг по продажби (FMCG, продажби в магазина, банки)
 • Тренинг по продажби за напреднали (FMCG, продажби в магазина, банки)
 • Тренинг по продажби в b2b
 • Емоционалния интелект в продажбите
 • Тренинг за работа по телефона и ,,студени‘‘ позвънявания.
 • Тренинг за  работа  с възраженията
 • Тренинг за построяване на отдел по продажби

Тренинги за мениджърски умения

 • Професия ,,Мениджър по продажби‘‘
 • Управление на промените
 • Подбор на персонала
 • Ситуационно ръководство
 • Управление по цели
 • Тренинг по преговори и преговорни тактики
 • Финанси за ръководителя
 • Вземане на управленски  решения
 • Field Coaching
 • Мотивация и влияние на подчинените

Тренинги за лична ефективност

 • Тренинг по тайм-мениджмънт
 • Тренинг по стрес-мениджмънт
 • Тренинг ,,Energy management“
 • Създаване на презентации в PowerPoint
 • Публична реч и презентационни умения
 • Тренинг за манипулация и контраманипулация

Други мероприятия и услуги

 • Корпоративна система за обучение – ,,Корпоративен университет‘‘
 • Център за оценка на мениджърски компетенции
 • Център за оценка на компетенциите по продажби
 • Център за развитие на мениджърски компетенции
 • Център за развитие на компетенциите по продажби
 • HR изследване индекса на удовлетвореност на персонала
 • Делова  игра за работа с възраженията
 • Делова  игра за работа с търговските вериги

Стойност на адаптацията или разработката?

Цената зависи от сложността, обема и сроковете на заданието и е предмет на конкретни преговори.

За вътрешнофирмени треньори, фрилансъри, обучители, психолози

Ако вие сте треньор и желаете сам да разработите тренинга който ще провеждата в  нашата Е-библиотека можете да намерите готови тренинги, игри и упражнения, инструменти и помагала, учебни материали, шаблони и алгоритми, тестове и анкетни карти, в областите маркетинг и продажби, мениджмънт и лидерство, управление на персонала, лична ефективност.