Стресово и Brainteaser-интервю

Стресово и Brainteaser-интервю

 

Стресово интервю

Стресовото интервю се провежда в напрегната психологическа обстановка. Може да се използват различни методи.

 1. Методи на стресовото интервю.
 2. Преди интервюто
 • Въпроси на които трябва да си отговорите преди интервюто
 • Категории кандидати с които има смисъл да се провежда стресово интервю
 • Категории кандидати с които в никакъв случай не трябва да се провежда стресово интервю
 • Кога да провеждаме стресово интервю?
 • Как да провеждаме стресово интервю?
 1. Типове стресови интервюта
 • Неприятни или агресивни въпроси
 • Агресивно отношение или поведение
 • Неочаквано поведение
 • Главоблъсканици или интервю, което не води никъде
 • Ситуационно интервю
 • Кейсово стрес-интервю
 • Агресивно стрес-интервю
 • Стрес-интервю на база ролеви техники
 • Наблюдение и експрес диагностика
 1. Въпроси
 • Стандартни и нестандартни въпроси
 • Типични въпроси за стрес-интервю:
 • Лични въпроси,
 • Неудобни въпроси
 • Провокативни («особено хитри») въпроси.
 • Уточняващи въпроси.
 • Неконкретни въпроси.
 • Изопачаващи въпроси.
 • Въпроси-повторения.
 • Кръстосан разпит
 1. Други методи за провеждане на стрес интервю
 2. Ситуации
 • Очакване.
 • Игнориране.
 • Подчертано неуважение
 • Невъзмутимост.
 • Дружелюбие.
 • Монолог
 • Грубост.
 • ,,Приятел‘‘ и ,,враг‘‘
 • Физически дискомфорт
 • На какво сте готови заради работата?
 • Чаша вода в лицето.

Brainteaser-интервю

Brainteaser Interview (дословно – „интервю, гъделичкащо мозъка“) е метод, който много обичат представителите на западните компании. Същността се състои в това, че кандидатът трябва да даде смислен отговор на сложен въпрос, или да реши логическа задача. Целта на този нестандартен метод е да се провери аналитичното мислене и творческите способности на кандидата. Съответно, целевата аудитория за използване на Brainteaser-интервю са служители на професии с умствен труд, научни работници и креативни хора, включително и програмисти, мениджъри по реклама, одитори, консултанти.

За най-голямата популярност на Brainteaser – интервюто е допринесла компанията Microsoft, чиито ръководители са не само привърженици на този метод, но и автори на много от често използваните въпроси.

 1. Логически задачи с точно определени отговори.
 2. Задачи, които нямат ясно зададен отговор, при решаването на които е необходимо да се размишлява логично и креативно.
 3. Упражнения за креативността на човека и оригиналността на неговото мислене.
 4. Сложни задачи, специално разработени за бизнес.
 5. Задачи които трябва да се решат за определено време

Вижте и други методи за провеждане на интервю:

Проективно интервю

Метапрограмно интервю

Интервю по компетенции

CASE-интервю, или ситуационно интервю

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Приблизителен обем, страници 15 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 3300014

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи