Благонадеждност на персонала

Благонадеждност на персонала

(Как да предвиждаме и предотвратим злоупотребите и проблемите във фирмата)

neblagonadejdnost-na-personala

Всяка фирма, независимо колко средства е вложила в охранителна техника, има едно слабо място –  персоналът. Има доста хора които търсят бърз и лесен доход, без значение по какъв начин се придобива. Именно затова служителите които се занимават с предотвратяване на злоупотребите във фирмата се нуждаят от надежден инструмент  който да предвижда и предсказва определена група проблеми.

Благонадежност на персонала означава доколко един или друг човек е надежден и лоялен към фирмата. Повечето от хората в обичайни и не екстремни условия са добри и порядъчни. Но когато външните условия или вътрешното състояние се промени, някои хора са способни да предадат интересите на фирмата. Няма твърда закономерност между тези промени и неблаговидните постъпки. Но има определени тенденции и ако ръководителят на предприятието се научи да ги разпознава и определя напълно е възможно да предпази фирмата си от финансови и материални загуби, а някои от служителите си от престъпление. По време на обучението вие ще се запознаете и със  специалната методика, с помощта на която може да се наблюдава как се променя показателят на надежност в конкретния човек и дали той се намира в зоната на риска. В тази методика детайлно се взима предвид психологията на човека.

Неблагонадежност е динамичен процес, тя никога не може да бъде абсолютна. В реалния живот произхождат различни събития: някои от тях повишават, а други понижават нашето ниво на благонадежност. Не пропускайте възможноста да разполагате с един  работещ  инструмент, който ще ви даде възможноста да имате пълна и надеждна информация за реалното състояние на нещата във фирмата и за възможностите на човешкият ресурс с който разполагате. И всичко това само за 260 лв.  В рамките на тази сума вие ще получите едномесечно обучение и възможност за консултация с един от най-добрите специалисти в областта ,,Управление на човешките ресурси”, кактo и много инструмента за психодиагностика:

Съдържание на курса:

 1. Увод
 2. Какви са основните принципи на коректния контрол
 • Ограничението
 • Съответствието.
 • Уместен.
 • Актуалност.
 • Уведомяване.
 • Съхраняване на информацията.
 1. Внедряването на системи за котрол на ресурсите

А- Типове организационни култури

 • Семеен
 • Предприемачески
 • Йерархически

Б- Положителни и отрицателни ефекти

 1. Причини за възникване на неблагонадежността.
 2. Въздействието на фактора възраст на средното ниво на неблагонадежност.
 3. Практическо прилагане технологията за благонадеждността.

А- Приемане на работа

 • Проверка нивото на неблагонадеждност.
 • Провеждане на структурирано интервю.
 • Определяне искреността на кандидата.
 • Назначаване на лъжеца.
 • Назначаване на вредителя.

Б- Проверка на служителят

В- Профилактика на неблагонадеждност

 • Етапи в профилактиката на неблагонадеждността
 • Психологически методи
 • Организационни методи
 • Уволнение на служителя
 • Анализ на наличните данни за личността на уволнявания служител
 • Анализ на допуските и паролите
 • Организиране на службата за безопасност
 1. Развиване на вътрешния „детектор на лъжата”

,,Преди да се опитате да разкриете лъжата, убедете се, че сте готови и искате да разберете истината.’’

А- Какво е лъжа?

Б- Видове лъжи и измами

 • Самоизмама.
 • Заблуда.
 • Премълчаване.
 • Изкривяване.
 • Нагла лъжа.
 • Демагогия.
 • Коварство и предателство.
 • Необходима лъжа
 1. Прогноза на вероятността от измама
 • Контекст на комуникация
 • Мотивацията на комуникатора
 • Построяване на прогнозата на вероятността от измама
 1. Признаци на лъжа и измама
 • Психологически, физиологически и поведенчески признаци на лъжата
 • Реч
 • Лексика
 • Грешки и оправдания
 • Паузи
 • Интонации
 • Тон и тембър на гласа
 • Уклончиви отговори, оправдания, опити за майтап
 • Мимика
 • Чело и вежди
 • Очи
 • Нос
 • Уста и устни
 • Лицето като цяло
 • Жестове и движения
 • Глава
 • Плещи
 • Ръце и тяло
 • Крака
 • Поведение
 • Артистично поведение
 • Несъгласувано поведение
 • Символи и знаци
 • Украшения и аксесоари
 • Облекло
 • Татуировка
 • Убеждения и ценности
 1. Вътрешен детектор на лъжата
 • Системност в анализа на информация
 • Откритост на сензорните канали.
 • Внимание към детайлите
 1. Използване на специални методи за разкриване на лъжата
 • Разпит
 • Начален етап
 • Детайлизиращ етап
 • Етап разпит
 • Заключителен етап
 • Когнитивно интервю
 • Троянски кон
 • Провокация
 • Тест за знанията на виновника
 • Разкриване при използване стратегията за управление на впечатленията
 • Твърда логика
 • Ирония
 • Съчувствие и разбиране
 • Решаване на проблеми
 1. Основи грешки и опасности в работата на верификатора
 • Грешки от първи тип-верификаторът вярва на това, което не е истина.
 • Грешки от втори тип
 • Списък на мерките, които трябва да съблюдавате, за да намалите риска от грешки
 1. Особености на личността на верификатора
 • Наблюдателност
 • Опора на реалността.
 • Проницателност.
 • Отсъствие на отмъстителност, завист.
 1. Приложения
 • Психологическите фактори за ниската надеждност на персонала
 • Алгоритъм за проверка лоялността на кандидатите и персонала
 • Алгоритъм за профилактика и разкриване на неблагонадеждността
 • ТЕСТ за определяне нивото на нравственост в отношението на работника към компанията
 • Анкета за изучаване на удовлетвореността от работата
 • Методика за оценка на социално-психологическото ниво на групата
 • Методика за определяне на психологическия климат в организацията
 • Тест за оценка текущото ниво на благонадежност
 • Методика „Басейн”за оценка благонадеждността на персонала
 • Методика за оценка на неблагонадеждността на персонала
 • Анкета ,,Фактори за оценка нивото на неблагонадежност‘‘
 • Социологическо изследване на тема „Отношението на ръководителите на фирми към оценката за благонадеждността и лоялността на персонала”
 1. Допълнителни материали
 • Теоретичен обзор на криминологическите и
  психологическите изследвания на извършителите на кражби
 • Преглед на криминологичните типологии
 • Анализ на психологическите изследвания
 • Интерпретация на психологическите особености на крадците, в контекста на психоанализата, когнитивизма и бихевиоризма

 

Благонадеждност на персонала (фрагмент от курса)

 Увод

Темата за контрол над служителя на работното място става все по-актуална. Причините са няколко. Това е увеличаващата се конкуренция и значително ниската като цяло лоялност на персонала, постоянно увеличаващата се страна на грешките и наличието на много изкушения. Проблемът е толкова сериозен, че много големи компании провеждат специални учебни програми за своите служители с цел предотвратяването на значителни проблеми. Очевидно, че работодателите виждат преимущества в контрола над сътрудниците. Независимо, че това винаги е свързано с материални загуби ръководителите на фирмите все по-често се замислят върху използването на специални  системи за допуск, видеокамери за наблюдение, използване на специални програми за контролиране работата на служителя, преглеждане на пощата. Страховете и опасенията им не са безпочвени. Криминолозите признават, че почти всяко престъпление може да бъде извършено от всеки човек. С помощта на различни анонимни тестове са получени данни, които показват не много благоприятна картина.

Не по-малко от 10-15 % от разпитаните са извършили една или повече кражби на имущество, средства и други ценности в своята фирма.

Повече от половината не виждат проблем в това от време на време да използват фирмения интернет, за да напишат писмо или посетят няколко сайта.

Една трета от служителите без дори да се замислят използват информация, получена по силата на своето служебно положение за подобряване на своето материално положение.

Всеки седми служител без колебание би нанесъл вреда на своята фирма ако се почувства обиден или оскърбен. Тези данни,  даже и много приблизителни, могат да огорчат собственика на всяка фирма. Сблъсквайки се с кражба, изтичане на информация и други подобни отношения, ръководителят на фирмата трябва да вземе едно от следните три решения:…………

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/  480 лева
Приблизителен обем, страници 68 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 310004

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont