Методика за оценка неблагонадеждността на персонала

Методика за оценка неблагонадеждността на персонала

neblagonadevnostta-na-personala

Фактори на неблагонадеждност

Методиката за оценка неблагонадеждността на персонала съдържа 30 фактора, наличието на всеки един от тях повишава неблагонадеждността на изпитвания. Списъкът на факторите и тяхната тежест са определени от експерти, но могат да бъдат променени в съответствие с особеностите на работа.

Неблагонадеждността е динамичен процес, променящ се във времето под влиянието на външни и вътрешни причини и отразяващ готовността на индивида да предприема действия, които в социално-културната среда от по-високо ниво могат да бъдат разглеждани като нарушения на съществуващите норми и традиции. А също така и само поведението нарушаващо тези норми.

  1. Безотговорност, недалновидност, незаинтересуваност. (3,12%). Всичките тези качества на личността могат и често водят към това, че човекът нарушава правилата, инструкциите и законите. Типичните обяснения на виновния звучат така: „Аз не знаех, че така ще бъде.” или „Аз мислех, че нищо няма да се случи.”. Тези качества се стремят да запълнят цялото достъпно пространство.
  2. Страх от шантаж, наличие на уязвими места.(1,19 %) Шантажът е един от любимите художествени приеми на холивудските режисьори и сценаристи. Главният герой има нещо, което крие от жена си, от обществото. Неговите противници разбират това и започват да го шантажират. За да съхрани семейството, длъжността и положението в обществото жертвата се поддава на шантаж и към края на филма от него нищо не остава. Какво обезпечава успеха на шантажиста? Първо жертвата трябва да крие нещо. Второ, жертвата трябва да има такава референтна група, мнението на която е много важно за нея. Трето, жертвата трябва да се страхува от шантажа. Опасността от шантажа се увеличава с възможностите, които притежава обектът.
  3. Внезапно влошаване или подобряване на материалното положение. Живее не според доходите. (2,15 %) Внезапното много бързо подобряване на материалното положение, когато не знаем причините или ни се струват измислени се явява много, много важен признак за извършването на противозаконни действия. Внезапното влошаване на материалното положение често е свързано с това, че …
Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 120 лева
Приблизителен обем, страници 8 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 330008

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи