Едномесечно дистанционно обучение с практическа насоченост

Същността на интуицията е да се знае изходът на едно събитие преди да е започнало.

Човек в течение на един ден взима около 5000 решения. Тези решения могат да бъдат с различна сложност: от прости – като в колко да станете сутринта, до сложни- например, за кого да се омъжите. След тренинга вие ще можете с голяма точност да избирате решения, които в бъдеще ще ви донесат осезаемите резултати! Вие ще се научите да чувствувате правилното решение и да изберете именно него.

Трудно е да се изброят всички ситуации, в които за да се вземе решение е необходима интуицията. Ние използваме интуицията постоянно: когато избираме от няколко варианта, когато търсим работа, когато оценяваме причините довели до определено събитие, при инвестиции, водене на преговори, търсене на партньори, създаване на нов бизнес и т.н.

Самият живот изисква от нас умения да бъдем на нужното място в нужният момент, ,,автоматически“ да избираме най-добрият вариант.

Съвремието е характерно с нарастването на фактори като: стрес, неопределеност при вземането на решения, увеличаване на информационните потоци и същевременно увеличаване на времевия дефицит. За вземането на  ефективни решения  в тези условия, е необходимо човек да умее да използва психическите резерви на организма, които практически не се използват в рационалният подход. Тези резерви се намират в сферата на подсъзнанието.

На тренинг ,,Бизнес интуиция – как да привличаме парите“ ще разберете:

 • Какво е това интуиция, признаците и;
 • Къде именно се намира интуицията;
 • Как да я различим;
 • Как да се научим да използваме интуицията си;
 • Секретите без които е безполезно използването на интуицията;
 • Инструментите на интуицията;
 • Упражнения за развиване на интуицията;
 • Как да разбираме сигналите на интуицията;
 • Как съзнателно да прогнозираме изхода от определено събитие с помощта на интуицията;
 • Как правилно да избираме подходящият вариант от няколко алтернативи;
 • Какво трябва да бъде вътрешното емоционално  състояние в момента на вземането на решение и как  да го регулираме;

Програмата на тренинг ,,Бизнес интуиция – как да привличаме парите“:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

 1. Човешката интуиция
 2. Чувството  интуиция
 3. Природата на интуицията
 4. Значението на  интуицията
 5. Формите на  интуицията
 6. Силата на  интуицията
 7. Проблеми на  интуицията
 8. Ролята на  интуицията  в познанието
 9. Изследвания  на интуицията
 10. Видове интуиция
 11. Практическа  интуиция
 12. Интелектуална  интуиция
 13. Чувствена  интуиция
 14. Женската  интуиция
 15. Мъжката  интуиция
 16. Интуицията при вземането на решения
 17. Интуиция и творчество
 18. Интуиция и логика
 19. Интелект и интуиция
 20. Интуиция и мислене
 21. Въображение и интуиция
 22. Силната интуиция
 23. Проверка на интуицията
 24. Развитие на интуицията
 25. Развитие на интуицията  и свръхвъзприятието
 26. Методи за  развитие на интуицията
 27. Трениране на интуицията

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ:

28.  Упражнения за развитие на интуицията

На  тренинга вие ще получите само най-необходимата за започване на практиката теория. Основната част от обучението е  тренировката на отделните навици за работа с интуицията.

След тренинга ще можете:

 • Да различавате знаците на интуицията в живота си;
 • Да извършвате удачен избор при недостиг или липса на факти;
 • Да намирате правилният път за успех в кариерата, бизнеса, взаимоотношенията; съхраняване на здравето, саморазвитието;
 • Да управлявате емоциите и да контролирате емоционалното си състояние;
 • Да придобиете увереност в себе си;

Тренингът ,,Бизнес интуиция – как да привличаме парите“ е инвестицията която може да промени живота ви.

—————————————————————————————————————————-

ОТЗИВ ЗА КУРСА:

Здравейте,
Курса е прекрасен! ,,Бизнес интуиция – как да привличаме парите“
Този тренинг ме научи да се вслушвам много повече в моята интуиция.
Всеки един етап ми показваше повече и повече от самата мен.
Благодаря!
Т.К.
Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 190 лева
Обем, страници 63 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 410024

 

Вижте още…