В общуването с юношата често възникват ситуации, когато детето  все едно изпитва родителите си на търпение, издръжливост и умение да се владеят. Понякога родителите не се сдържат, уморяват се от противоречията, омръзва им по няколко пъти да повтарят едно и също нещо. И тогава губят самообладание и започват караниците и заплахите.

Може ли да се избегне всичко това?

Този тренинг е предназначен за всички, които се придържат към активната родителска позиция и искат да станат още по-компетентни в решаването на предстоящите жизнени задачи.

Участвайки в тренинга ,, Ефективният родител – как да възпитам победител“  Вие също така ще разберете:

КАК хорат неосъзнато програмират децата си и себе си на успех или неуспех;

КАК можете да влияете на юношата, като същевременно повишавате самооценката и вярата му в собствените сили;

КАК да формулирате целите и да ги постигате;

КАК ефективно да решавате психологическите си проблеми и как да обучите и децата си на това;

КАК  безболезнено да преминете през възрастовите психологически кризи;

КАК да станете за децата най-добрите родители на света;

И още много други неща…

 

Програмата на тренинг ,, Ефективният родител – как да възпитам победител“  включва следните теми:

  1. Юношество – Психологическите особености на възрастта
  2. Характеристика на юношеството
  3. Кризите на личността. Кризата на 13 год.
  4. Развитие на вниманието, паметта и въображението на юношата
  5. Как да помогнем на юношата да се справи със своето състояние
  6. Мисленето на юношата
  7. Самоосъзнаването на юношата
  8. Самооценката на юношата

–    Адекватност на  самооценката

–   Динамика на самооценката.

–   Физическите качества и самооценката

– Влиянието на  самооценката върху качествата на личността

– Еманципация на самооценката

– Влиянието на родителите върху самооценката на юношата.

– Връзката на самооценката със социално-психологическият статус.

– Самооценката и педагогическата оценка

9-Претенциите на признание в юношеската възраст

10.  Идентификация със собственото АЗ

11.  Развитието на речта в юношеството

12.  Учебната дейност в юношеството

13.  Общуването на юношата с връстниците

14.  Общуване с противоположният пол

15. Общуването на юношата с възрастните

16.  Социалната ситуация в юношеството в условията на семейната среда

17.  Избавянето от родителската опека – цел в юношеската възраст

18.  Ако искате юношата да ви чуе?

19.  Мамо, знаеш ли защо ми се налага да лъжа?

20.  21 способа да се избегнат конфликтите и да се установят отношения с детето

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Обем, страници 70 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 410023

 

Вижте още…