Oфис

  • Training Center IJ

  • гр. Пловдив ЖК „Перла” (кв. Тракия) Блок 1, ул. „Вълко Шопов” № 2В

  • +359 /988/ 933 123

  • office@training-center.bg

  • www.training-center.bg

ИМЕ / ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ОТНОСНО:

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ КЪМ НАС: