Е-библиотека

Е-БИБЛИОТЕКА ЗА БИЗНЕС И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 


В нашата е-библиотека Вие ще намерите учебни материали, готови тренинги, ролеви и делови игри, упражнения, инструменти, помагала, шаблони, алгоритми, тестове и анкетни карти необходими за Вашето личностно и бизнес развитие. Разпределени са в 5 категории: Маркетинг и продажби, Мениджмънт и Лидерство, Управление на персонала, Информационни технологии и Лична ефективност.