Метапрограмно интервю

Метапрограмно интервю

 

Метапрограмите  са вътрешни характеристики, начини на мислене на човек, на основата на които е изградена базата на неговото поведение. Познаването и възможността да се диагностицират метапрограмите на служителите дава възможност за постигане на взаимно разбиране възможно в най-кратък срок, да се създаде добре функциониращ екип, да се прогнозират особеностите на поведението на работника или служителя в съществуващия екип, неговата мотивацията. Всяка метапрограма има свои „маркери“ в речта и поведението.

Въведение.

Част I. Описание метапрограмите

 • Вътрешна референция – Външна референция
 • Стремеж – Избягване
 • Активен – Изчакващ
 • Общ – Частен
 • Сходство – Сходство с различие – Различие
 • Минало – Настояще – Бъдеще

Част II. Анализ на метапрограмния портрет

 • Съставяне на метапрограмни портрети за различните длъжности.
 • Управител на фирмата (ръководител).
 • Секретар
 • Маркетолог
 • Пример за използване на  метапрограмния портрет при вземане на решения за наемане на работа.

Част III. Технология за съставяне на метапрограмен портрет.

 • Лингвистичен анализ на речта
 • Модели на изказвания

Вижте и други методи за провеждане на интервю:

Стресово и Brainteaser-интервю

Проективно интервю

Интервю по компетенции

CASE-интервю, или ситуационно интервю

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Приблизителен обем, страници 13 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 3300013

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи