Проективно интервю

Проективно интервю

Проективното интервю е основано на построяване на въпросите по начин, който предлага на кандидата да оцени не себе си, а хората въобще или някого конкретно. В основата на този метод лежи предположението, че човек е склонен да проектира, т.е. да пренася своя личен жизнен опит и представи, върху интерпретацията/обяснението на  действията на другите хора, а също и измислени ситуации, персонажи и т.н.

 1. Алгоритъм за разработка на интервюто
 2. Същност и цели на проективното интервю
 3. Проективни въпроси
 4. Примери на проективни въпроси:
 5. Основни изисквания към проективните въпроси:
 6. Какво може да се оцени с помощта на проективните въпроси?
 7. Как правилно да се формулират въпросите за проективното интервю
 8. Как правилно да се задават проективните въпросы на интервюто?
 9. Конструктор на проективни  въпроси
 • Примери на проективни въпроси.
 • Алгоритъм за създаване на проективни въпроси по схемата “Защо едни хора…, а други – не?”
 • Проективните тестове като допълнение към основните въпроси
 • Как правилно да интерпретираме резултатите от интервюто
 1. Как да съставим въпросник?

Вижте и други методи за провеждане на интервю:

Стресово и Brainteaser-интервю

Метапрограмно интервю

Интервю по компетенции

CASE-интервю, или ситуационно интервю

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Приблизителен обем, страници 24 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 3300010

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи