Интервю по компетенции

Интервю по компетенции

 

Този вид интервю е един от най-обективните способи за оценка  на съответствието или несъответствието на кандидата към съответната длъжност.

Целта на интервюто на база  компетенции е да се предостави информация за оценка  тежестта на поведенческите характеристики (компетенции), необходими  за  ефективната работа на определена позиция. Интервюто на база компетенции се отнася към формите на структурираното интервю, тъй като се основава на предварително проектиран скрипт на интервюто.

Техниката ,,STAR“ и методът ,,PARLA“ при подбор на персонала.

 1. Въведение
 2. Поведенческо интервю по модела STAR  и PARLA
 • Въпроси за ситуацията (S)
 • Въпроси за задачата (T)
 • Въпроси за действията (A)
 • Въпроси за резултата (R)
 1. Анализ на резултатите от интервюто
 2. Кратък алгоритъм за интервю по модела STAR
 3. Практикум: Примерни въпроси за оценка на различните компетенции
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Аналитическо мислене и планиране‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Ориентация на резултат‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Лоялност към организацията‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Стресоустойчивост‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Лична активност и креативност‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Комуникативност‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Управление на конфликта‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Умение за работа в екип‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Лидерство‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Управление на изпълнението‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Вземане на решение и умение да носи отговорност‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Наставничество‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Обучаемост и саморазвитие‘‘
 1. Оформяне на резултатите по оценка на компетенциите
 2. Потенциални недостатъци на компетенциите вслучай на завишени изисквания

Вижте и други методи за провеждане на интервю:

Стресово и Brainteaser-интервю

Проективно интервю

Метапрограмно интервю

CASE-интервю, или ситуационно интервю

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Приблизителен обем, страници 16 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 3300011

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи