Едномесечен дистанционен тренинг


Какво включва психологическият  портрет на един успешен човек:

 • Асертивност.
 • Самоувереност.
 • Комуникационни умения.
 • Активност.
 • Стресоустойчивост.

Асертивност и увереност са ключовите в този списък характеристики на успешния човек.

Асертивност – това е комплекс от навици, състоящи се в уменията да оценява своите интереси и интересите на партньора, избирайки най-ефективния стил на поведение и да го реализира на практика за постигане на своите цели.

Как да контролирате емоциите? Как да свалите вътрешните бариери и да станете господари на своето поведение? Как да придобиете вътрешна сила, увереност в деловото и личното общуване и да постигате своето без стрес?

След преминаване на обучението, вие ще получите отговорите на тези и много други въпроси и ще повишите своята компетентност като цяло.

В резултата на курс “Практикум по асертивно поведение”  участниците:

 • Ще усвоят ценни умения за  комуникация: умението да отказват, да изискват, да молят, да реагират на манипулации и натиск и т.н.
 • Ще отработят техники, позволяващи да не попадат в зависимост от чуждото мнение, оценка и деструктивна критика.
 • Ще се научат да контролират ситуацията, да влияят на резултата от срещата.
 • Ще овладеят уменията на самоувереното поведение, което ще способства за повишаване на доверието в себе си.
 • Ще коригират своята самооценка, ще формират позитивно възприемане .
 • Ще се научат да бъдат гъвкави в бизнеса и личното общуване.

 

Програма на “Практикум по асертивно поведение”:

 • Диагностика на увереността
 • Обратната връзка с физическото тяло
 • Построяване на разговора
 • Недоволството от себе си
 • Истинските  мотиви
 • Целите и тяхната реализация
 • Построяване на общуването
 • Отношението към хората
 • Вашите лични граници
 • Вашите  ценности
 • Минусите в плюсове
 • Актьорско майсторство – придобиваме нови черти на характера
 • Умението да казваме “не”
 • Решението на проблемите
 • Проверка на резултатите

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Обем, страници 66 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 410010

 

Вижте още…