,,Тайм мениджмънт – управление на личната ефективност“

Тренинг мениджърски компетенции

,,Тайм мениджмънт – управление на личната ефективност“

тайм-мениджмънт

Независимо от сферата Ви на дейност, ако се занимавате с бизнес, значи задължително имате работа с много и различни ресурси. Хора, пари, материали – всичко това е важно и съществено. Веднъж ще са по-важни хората, друг път решаваща роля ще играят парите, но има един ресурс, който е абсолютно важен за всички и винаги. Това е времето.

Именно времето никога не стига на мениджъра: да позвъни още на един клиент, да подготви още една оферта, да сключи още една сделка. И тогава се появява мисълта: ,,Ех, ако денонощието беше 48 часа“. А всъщност дали и 48-те часа ще решат проблема? Дали много бързо няма да Ви настигне разочарованието, както и при 24-те часа, с които разполагате сега?

Може би е по-добре  вместо да се надяваме на промяна на законите на Вселената, да се научим да управляваме това време, което ни е дадено? Не случайно „Управление на времето“  ( Time Management) е най-популярната тема на бизнес семинарите и тренингите по целият свят за последните 10 години.

Трябва ли да се научите да управлявате времето?   Да, ако искате:

 • Да имате 2-3 свободни часа в денонощието, работейки с предишната интензивност;
 • Да повишите  ефективността на работата си с помощта на самомениджмънта;
 • Да се научите точно да отделяте важното;
 • Да се научите ефективно да се справяте с неочакваните телефонни обаждания, посетители, срочни задачи, претрупаният график;
 • Да създадете оперативни и перспективни планове за развитието на фирмата;
 • Да овладеете механизмите на ефективното делегиране;
 • Да започнете да живеете, на базата на своите ценности и принципи;
 • Да  откриете себе си в нови области на дейността.

Обърнете внимание на най-важните за Вас теми!

Програма на тренинга

,,Тайм мениджмънт – управление на личната ефективност“

 

Времето – главният ресурс на мениджъра.

 1. Какво означава времето за вас?
 2. Стратегията за управляване на Вашето време и самомениджмънт.
 3. Как да определите, за какво да изразходвате времето си?
 4. Как да се борите с дефицита на времето: работа с грешките.

Практикум.

 • Принципи на тайм мениджмънт.
 • Техники на тайм мениджмънт.
 • Тест ,,Вашето отношение към управлението на времето“.
 • Тест ,,Вашите силни и слаби страни по отношение управление на времето“.
 • Мини-тест “Стратегия – Бягство”.

Как да се научим ефективно да планираме времето си?

 1. Умеете ли Вие да планирате времето си?
 2. Поставяне на  цели.
 3. Определяне сроковете за изпълнение на задачата.
 4. Планиране с помощта на метода ,,Алпи“.
 5. Планиране по системата Франклин.
 6. ,,Пряко“ планиране с помощта на картотека и дневник на времето
 7. Типични грешки при организацията и планирането на времето.

Практикум.

 • Примерна схема на дневника на работните задачи.
 • Система за отчитане на времето на А. Любищев.
 • Картотека за ежедневно отчитане на времето на А. Гастев.
 • Ежедневното отчитане на вашето време.

Как да се научим правилно да взимаме решения.

 1. Умеете ли  да вземате решения?
 2. Анализ на приоритетите по Айзенхауер.
 3. Законът на Парето.
 4. Установяване на приоритетите с помощта на  “АБВ” анализ.
 5. Техника за делегиране на пълномощия.
 6. Типични грешки при вземане на решения.

Практикум.

 • Образец от формата за разпределяне на задачите по приоритети( на базата на     матрицата на Айзенхауер).
 • Тест ,,Доколко Вие умеете да установявате приоритети и да делегирате задачи?“

Хронофаги (времеядци) – как да се борим тях?

 1. ,,Времеядците“ – кои са те?“
 2. Навикът да отлагаме задачите.
 3. ,,Любима” и ,,Нелюбима” работа.
 4. Неумението да казваме ,,не”.
 5. Подчинените и колегите  в работата.
 6. Неканените посетители.
 7. Телефонните разговори.
 8. Типични грешки.

Практикум.

 • Рационалните телефонни разговори.
 • Образци на бланки/алгоритми/ за телефонни разговори.
 • Вашият собствен телефонен формуляр.

Как грамотно да организираме работата си.

 1. Как да създадем необходимите условия за работа?
 2. Вашият индивидуален работен стил
 3. Вашият ежедневен план на задачите.
 4. Вашето работно място.
 5. Вашият секретар.
 6. Типични грешки и самоконтрол.

Практикум.

 • Вашите индивидуални времеви зони – тест на Филип Зимбардо.
 • Вашият индивидуален стил на работа – анализ матрицата на Айзенхауер.
 • Вашият естествен работен ритъм – тест ,,Чучулига или сова?”
 • Съставяне на индивидуален работен график.

Как да се научим да работим с документите?

 1. Доколко е продуктивна  Вашата работа с документите?
 2. Вашата цел – минимум документи.
 3. Краткостта е сестра на таланта.
 4. Правила за ,,паркиране“ на документите.
 5. Компютърът – приятел или враг?
 6. Типичните грешки в работата с документите.

Практикум.

 • Как бързо да четем вестници и списания?
 • Как бързо да четем служебни бележки?
 • Как бързо да четем служебни отчети?
 • Как бързо да четем технически ръководства?
 • Как бързо да четем и да подреждаме пощата?
 • Как да повишим обичайната си скорост на четене?

Как да провеждаме събрания и съвещания?

 1. Защо са Ви нужни съвещанията и нужни ли сте Вие на съвещанията?
 2. Правила за  провеждане на съвещания.
 3. Дневен ред на съвещанията.
 4. Персоналният състав на присъстващите.
 5. Време и място за провеждане на съвещанието.
 6. Продължителност на съвещанието.
 7. Ролята и функциите на водещият/председателят/ на съвещанието.
 8. Анализ на резултатите.
 9. Типични грешки при провеждане на съвещанието.

Практикум.

 • Пример за дневен ред.
 • Образец за покана на съвещание.
 • Образец за протокол от съвещанието.
 • Контролен лист за подготовка и провеждане на съвещанието.

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 560 лева
Обем, страници 122 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 210001

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont