Практически аспекти при воденето на преговори

Практически аспекти при воденето на преговори

 

"BIG HERO 6" MEET BAYMAX — A robot named Baymax befriends robotics prodigy Hiro Hamada, and together—along with an unlikely band of high-tech heroes—they race to solve a mystery unfolding in the streets of San Fransokyo. "Big Hero 6" is in theaters Nov. 7, 2014. ©2014 Disney. All Rights Reserved.

 

Умението човек да може да се договаря се явява един от най-важните навици в живота. Ефективното водене на преговори е важно за всички и във всички сфери: дали ще е спор с колегата, взаимоотношения в семейството, среща с потенциален партньор и др. При това особено значение деловото общуване има за хората заети в бизнеса.

Воденето на преговори е изкуство. Успехът зависи от много фактори.

Това са:

 • вашата подготовка,
 • владението на необходимата информация,
 • имиджът,
 • умението да манипулирате и да се противопоставяте на манипулацията,
 • способността да се променя тактиката на поведение в процеса на преговори,
 • умението да се управляват емоциите, да се създава необходимата емоционална атмосфера,
 • владеене техниката за работа с възраженията,
 • способността да се неутрализира конфликтната ситуация,
 • умението да се отива на компромис с най-голяма полза за себе си.

Можете ли с увереност да кажете, че владеете всички тези навици и умения?

Тренингът ,, Практически аспекти при воденето на преговори“ може да бъде полезен абсолютно на всеки човек.

Вие ще разберете:

 • как да постигнете успех в преговорите,
 • как да разкриете скритите интереси и мотиви на партньора,
 • какви средства за влияние да използвате,
 • как да се противопоставите на натиска и да спрете конфликта.

Тренингът е изключително полезен на всеки който има отношение към продажбите, та нали продажбите са разновидност на преговорите. Вие ще получите практически техники за ефективно пазарене и ще разберете по какъв начин можете за сключите най- изгодната сделка.

Автор на тренинга е Йордан Ангелов – психолог и бизнес консултант

Програма на тренинга

  1. Правила за провеждане на преговорите
  2. Подготовка за преговори
  3. Избор на успешна стратегия за преговори
  4. Правила за водене на преговори
  5. Психологически основи за воденето на преговори
  6. Техники на общуване в процеса на преговори
  7. Техники за регулиране на емоционалното напрежение
  8. Определяне на психоемоционалното състояние на партньора по гласа и особеностите на лексиката
  9. Разчитане жестовете на ръцете и тялото
  10. Пози и походка: психологическа интерпретация
  11. Визуален контакт
  12. Правила и техники на проницателността
  13. Тренировка на наблюдателността
  14. Манипулации и защита от тях
  15. Техники за активна и пасивна защита от манипулации
  16. Алгоритъм за работа със забележките и възраженията
  17. Техники за неутрализиране на забележките и възраженията
  18. Тактика в уловките на събеседника
  19. Методи за отразяване на уловките в спора
  20. Методи на убеждаващото въздействие
  21. Правила които помагат да убедите партньора в преговорите
  22. Правила за воденето на преговори по спорни въпроси
  23. Диагностика на престореното поведение
  24. Критерии за оценка искреността и неискреността на човека
  25. Психологическите признаци на неискреността
Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 360 лева
Обем, страници 104 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 210002

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont