Едномесечен дистанционен тренинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако искате да се избавите от:

 • Неувереността в разговора
 • Невъзможността открито да изразявате своите чувства
 • Конфликтите в семейството и в работата
 • Трудностите в общуването с нови хора
 • Срамежливоста и неудобството
 • Чувството, че другите не ви разбират и не ви приемат
 • Постоянната промяна на настроението ви
 • Прекалената доброта и отстъпчивост

Това е подходящият тренинг за Вас!!!

Участието  в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са  построени  на базата на най-новите техники в НЛП и Психологията. От тях са взети най-ефективните и бързи методи,  както и тези проверени в практиката,  касаещи общуването между хората. Това, което научите можете да го използвате в различни ситуации: от общуването с близки хора до бизнес -преговорите и подобряването на взаимното разбиране с колегите и партньорите. Технологията на програмата  позволява получените знания и навици да бъдат използвани веднага в реални ситуации. Това е отличен шанс да станете по- добри в общуването , както и най-накрая да се избавите от всичките стари комплекси и неприятни спорове. Вземете ситуацията под своя контрол.Станете по-гъвкави и по-прозорливи. Научете се да забелязвате и най-дребните детайли в себе си и в хората около вас. Да забелязвате не само КАКВО ви казват,но и КАК ви го казват.. Просто направете своя избор и помислете какви искате да станете.

На  заниманията вие ще се научите:

 • Леко и приятно да общувате с хората
 • Да  бъдете уверени в себе си и в това, което правите
 • Ефективно да постигате своите цели в разговора
 • Изкуството на самопрезентацията
 • Да подобрите самовъзприятието си
 • Как да забелязвате и най-малките детайли
 • Изкуството да използвате жестовете в разговора
 • Да определяте автоматически психологическия тип на събеседника и да използвате това в разговора
 • Как да построявате доверителни отношения
 • Искреността и умението да правите такова впечатление
 • Как да спечелите в спора и постигате резултат, който напълно ви удовлетворява
 • Как да разпределяте и оптимизирате времето си
 • Да направите голяма крачка в бъдещето, подобрявайки основите и ядрото на човека във вас

Всичко във вас ще работи само за вас …

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ТРЕНИНГА:

Първа част:

1-Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и уверенност в себе си

2 -Какво ни пречи да сме уверенни в себе си

3 -Рационалните и иррационалните нагласи

4 -Изработване на самоуважение и  уверенно поведение

5- Междуличностна атракция

Втора част:

6-Конструктивната откритост способи за управление на чувствата и емоциите

7-Саморегулиране на характера реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“

8-Техника за преобразуване на негативните чувства  в позитивни действия

9-Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си

10- Упражнения за  управление на емоционалното състояние

11-Методика ,,Кошче за негативните мисли“

Трета  част:

12 -Правила за водене на преговори  по спорни въпроси

13-Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“

14 -Техники на успешно  поведение в трудни жизнени ситуации

15 -Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагирване

16 -Методи на  убеждаващото  въздействие

17 -Техники за неутрализиране на забележките  и възраженията

18 -Алгоритъм за работа със забележките и възраженията

19 -Тринадесет правила които помагат да убедите партньора в преговорите

Четвърта част:

20 -Тренировка на наблюдателността

21 -Правила и техники на проницателността

22 – Визуален  контакт

23 -Разчитане  жестовете на ръцете и тялото

24 -Пози и походка психологическа  интерпретация

25 -Определяне на  психоемоционалното  състояние по гласа и особенностите на лексиката

Пета част:

26 -Диагностика на замаскираното поведение

27 -Психологическите признаци на  неискреноста

28 -Критерии за оценки искреноста и неискреноста на човека

29 -Манипулации и защита от тях

30 -Техники за активна и пасивна защита от манипуляции

31 -Тактика в уловките на събеседника

32 -Методи за отразяване на  уловките в спора

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/   120 лева
Обем, страници  126 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 410002

 

Вижте още…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont