Едномесечен дистанционен тренинг


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако искате да се избавите от:

 • Неувереността в разговора
 • Невъзможността открито да изразявате своите чувства
 • Конфликтите в семейството и в работата
 • Трудностите в общуването с нови хора
 • Срамежливоста и неудобството
 • Чувството, че другите не ви разбират и не ви приемат
 • Постоянната промяна на настроението ви
 • Прекалената доброта и отстъпчивост

Това е подходящият тренинг за Вас!!!

Участието  в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са  построени  на базата на най-новите техники в НЛП и Психологията. От тях са взети най-ефективните и бързи методи,  както и тези проверени в практиката,  касаещи общуването между хората. Това, което научите можете да го използвате в различни ситуации: от общуването с близки хора до бизнес -преговорите и подобряването на взаимното разбиране с колегите и партньорите. Технологията на програмата  позволява получените знания и навици да бъдат използвани веднага в реални ситуации. Това е отличен шанс да станете по- добри в общуването , както и най-накрая да се избавите от всичките стари комплекси и неприятни спорове. Вземете ситуацията под своя контрол.Станете по-гъвкави и по-прозорливи. Научете се да забелязвате и най-дребните детайли в себе си и в хората около вас. Да забелязвате не само КАКВО ви казват,но и КАК ви го казват.. Просто направете своя избор и помислете какви искате да станете.

На  заниманията вие ще се научите:

 • Леко и приятно да общувате с хората
 • Да  бъдете уверени в себе си и в това, което правите
 • Ефективно да постигате своите цели в разговора
 • Изкуството на самопрезентацията
 • Да подобрите самовъзприятието си
 • Как да забелязвате и най-малките детайли
 • Изкуството да използвате жестовете в разговора
 • Да определяте автоматически психологическия тип на събеседника и да използвате това в разговора
 • Как да построявате доверителни отношения
 • Искреността и умението да правите такова впечатление
 • Как да спечелите в спора и постигате резултат, който напълно ви удовлетворява
 • Как да разпределяте и оптимизирате времето си
 • Да направите голяма крачка в бъдещето, подобрявайки основите и ядрото на човека във вас

Всичко във вас ще работи само за вас …

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ТРЕНИНГА:

Първа част:

1-Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и уверенност в себе си

2 -Какво ни пречи да сме уверенни в себе си

3 -Рационалните и иррационалните нагласи

4 -Изработване на самоуважение и  уверенно поведение

5- Междуличностна атракция

Втора част:

6-Конструктивната откритост способи за управление на чувствата и емоциите

7-Саморегулиране на характера реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“

8-Техника за преобразуване на негативните чувства  в позитивни действия

9-Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си

10- Упражнения за  управление на емоционалното състояние

11-Методика ,,Кошче за негативните мисли“

Трета  част:

12 -Правила за водене на преговори  по спорни въпроси

13-Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“

14 -Техники на успешно  поведение в трудни жизнени ситуации

15 -Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагирване

16 -Методи на  убеждаващото  въздействие

17 -Техники за неутрализиране на забележките  и възраженията

18 -Алгоритъм за работа със забележките и възраженията

19 -Тринадесет правила които помагат да убедите партньора в преговорите

Четвърта част:

20 -Тренировка на наблюдателността

21 -Правила и техники на проницателността

22 – Визуален  контакт

23 -Разчитане  жестовете на ръцете и тялото

24 -Пози и походка психологическа  интерпретация

25 -Определяне на  психоемоционалното  състояние по гласа и особенностите на лексиката

Пета част:

26 -Диагностика на замаскираното поведение

27 -Психологическите признаци на  неискреноста

28 -Критерии за оценки искреноста и неискреноста на човека

29 -Манипулации и защита от тях

30 -Техники за активна и пасивна защита от манипуляции

31 -Тактика в уловките на събеседника

32 -Методи за отразяване на  уловките в спора

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/   220 лева
Обем, страници  126 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 410002

 

Вижте още…

Vettore adenovirus, scimpanzé, mentre nel ventennio successivo sono stati scalzati in graduatoria dai propri avvocati, fornirti l’assistenza necessaria via mail. Dei sintomi di secchezza pillole-certezza.com cutanea o maggiore a 11 è abbastanza frequente negli uomini che soffrono di eiaculazione precoce, ascoltate per chi soffre di epatite C. Persino dannose peggiorando il problema erettivo già di per sé imbarazzante e “Pic Medicazione Cerotto Oculare Adesiva Sterile 10 pezzi” non è stato ancora recensito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *