Методика за оценка на социално-психологическото ниво на групата

Методика за оценка на социално-психологическото ниво на групата

 

socialno-psihologicheskoto-nivo-na-kolektiva

Методиката е предназначена за оценка нивото на развитие на групата  въз основа анализ на социално-психологическото състояние и за прогнозиране успешната и дейност. По резултатите от запитването на всеки член на групата може да се съди за степента на нейната зрялост, която се базира на основните и състояния:

  • Степен на подготовка за работа – това е състояние, което характеризира степента на готовност на членовете на групата за решаването на поставените задачи.
  • Насоченост-състояние,  характеризиращо ясно и съгласувано осъзнато от членовете на групата цели, интереси, норми, способи и средства за извършване на дейност, а също така критерии за оценка на резултатите.
  • Организираност-това е състояние, което се характеризира с ясно разпределение на ролите и статусите в групата, с наличието на формална и неформална структура.
  • Активност-състояние, характеризиращо способността на групата да извършва обществено значима дейност и изразяващо степента на реализация на физическия и интелектуален потенциал на членовете и.
  • Сплотеност-състояние, характеризиращо устойчивост и единство на междуличностните взаимоотношения и взаимодействия, което обезпечава стабилност и приемственост в дейността на групата.
  • Интегрираност-състояние на групата, което характеризира съгласуваност на вътрешно груповите процеси.
  • Референтност-състояние на групата, при което членството в нея е много ценно и значимо.

Инструкция

Оценете социално-психологическото ниво на колектива, в който вие работите. Във въпросника е записано състоянието и неговата характеристика. Във формата за отговори поставете толкова точки (от 12 до 1), колкото по ваше мнение съответстват на развитието на даденото състояние във вашия колектив…

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 60 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 330009

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи