Учебник по Музикотерапия

Учебник по Музикотерапия 

За д-р Стоев

Авторът на учебника д-р Тодор Стоев, работи в направленията медицина и музикотерапия. Като лекар е специализирал неврология и биохимия. Той е дългогодишен редовен преподавател в Медицински университет и хоноруван преподавател по “Музикална психология и терапия” в Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

Музикотерапията е написана на основата на лекциите и практическите упражнения по тази дисциплина и разглежда проблематиката, теоретичните принципи и практическите аспекти на музикотерапевтичното въздействие.

Рецензия

Учебникът по Музикотерапия е ръководство, което несъмнено надвишава съдържанието на обикновен учебник, защото съдържа информация с енциклопедична насоченост. То започва с кратка история не само на музикотерапията, но и на самото музикално изкуство във всичките му форми, включително създаването и усъвършенстването на музикалните инструменти. Под формата на критичен анализ са представени най-широко разпространените съвременни методи на музикотерапия. Този подход разкрива възможности за избор пред специалистите – обучаващи се или практикуващи музикотерапевти.

Музиката играе съществена роля за възникването и развитието на човешката цивилизация. Социалната предопределеност на човешката природа обуславя постоянна комуникация. Взаимоотношенията между хората се поддържат както чрез речта (словестната връзка, свързана с разума – логическото мислене), така и с музиката, преодоляваща всяка логика. Музиката се поражда от човешките емоции, и едновременно оказва силно влияние върху чувствата ни. Като форма на изкуството, тя притежава мощно въздействие върху структурирането на човешката личност и обуславя положителни промени в същността на човека.

В заключение искам да подчертая, че авторът се е справил изключително успешно с трудната задача – за първи път в нашата страна, да създаде ръководство, с което да се обучават специалисти по музикотерапия на високо професионално равнище.

Музикотерапията е най-красивата рожба на психотерапията, която успява да превърне хората от противници в приятели.

Проф. М. Роглев, дмн.

Важно! Учебникът по Музикотерапия се получава онлайн на посочен от Вас имейл.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА  УЧЕБНИКА ВИЖТЕ ТУК  

 

 

Допълнителна информация
Цена 52 лева
Обем, страници 218 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 447017

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!