Методика за установяване на бизнес контакти и завързване на запознанства

Методика за установяване на бизнес контакти и завързване на запознанства

biznes-kontakti

Динамиката на съвременния свят допринася за появата на необичайни ситуации, изискващи бърза, ясна и адекватна реакция в процеса на бизнес комуникацията. Съществуват различни технологии за установяване на междуличностни контакти. За практическото прилагане на методиката трябва да се научат основните принципи.

Методиката за установяване на бизнес контакти и завързване на запознанства предполага последователното преминаване на следните пет стъпки:

  1. Сваляне на психологическите бариери.
  2. Намиране на общи интереси.
  3. Определяне на принципите за комуникация.
  4. Идентифициране на качества/теми, опасни за комуникацията.
  5. Приспособяване към партньора и установяване на контакт.

 

  1. Сваляне на психологическите бариери.

При първата среща на двама души (например, колеги, шеф и подчинени, партньори) и двамата очакват един от друг някакви определени действия. Именно това се отразява на тяхната позиция в рамките на отношенията. В очакване на някакво въздействие от страна на друг (а то обикновено не е желано при първата среща), човек издига несъзнателно редица психологически бариери между него и себе си: повишено внимание, контрол на думи.

По този начин, двете функции на първия етап – сваляне на психологическите бариери и намаляване на стреса – се обединяват в една основна функция – подготовка на пътища за последващо взаимодействие. Основните фактори, на първия етап се делят на положителни и отрицателни.

Положителните фактори – това са условията, които причиняват съгласие или водят до натрупване на различни въпроси. Тези фактори включват:

  • Честота на съгласията;
  • Тяхната взаимност и съвпадение;
  • Редуване на съгласие от една или друга страна.

Отрицателен фактор е преди всичко бдителността, която определя възникването на бариери. Важен принцип за работа на инициатора на контакта на първи етап на общуването,  трябва да бъде изборът на неутрална тема за беседа. 

Това може да бъде събитие от обществения живот, времето, резултати на спортни състезания и т.н. При това, разговорът трябва да се води с такива оценки на проблемите и въпросите, с които не можеш да не се съгласиш. Като правило, това е най-общо за тази група разсъждения, мисли и мнения.

По този начин, основната задача е да се изключат моментите, през които може да възникне напрежение, тревожност или да се създаде психическа бариера между събеседниците.  В центъра на вниманието винаги трябва да бъде това, което не е свързано с  вземане на решения и не предизвиква затруднения. Инициаторът на контакта трябва да се придържа кардинално към принципа – да се съгласява с всички изказвания на партньора…

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 60 лева
Приблизителен обем, страници 16 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 230002

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи