Готови тренинги

 1. 1
  Съвременни технологии за провеждане на интервю при подбор на персонала

  Съвременните бизнес отношения се характеризират с значителна динамика на промените. Тези промени засягат най-напред отношенията със служителите и кадрите на организацията. За съжаление голяма част от работодателите даже и не знаят за направлението ,,Управление на персонала“, друга част от …

  Прочетете повече

 2. 2
  Мотивация на персонала

  Съвременните бизнес отношения се характеризират с значителна динамика на промените. Тези промени засягат най-напред отношенията със сътрудниците и кадрите на организацията. За съжаление голяма част от работодателите даже и не знаят за направлението ,,Управление на персонала“, друга част от …

  Прочетете повече

 3. 3
  Управление лоялността на персонала

  Проблемът с  лоялността на персонала в България, където заплатата е под средно европейската е много актуален. Благополучието на организацията зависи от това ще може ли ръководителят да намери отговор на няколко на пръв поглед прости въпроси:…

  Прочетете повече

 4. 4
  Благонадеждност на персонала

  Всяка фирма независимо колко средства е вложила в охранителна техника има едно слабо място – персоналът. Има доста хора които търсят бърз и лесен доход, без значение по какъв начин се придобива. Именно затова служителите които се занимават с предотвратяване на злоупотребите във фирмата се нуждаят от надежден инструмент който да предвижда и предсказва определена група проблеми…

  Прочетете повече

 5. 5
  Тренинг за сплотяване на екипа – Продължителност: 1,5 часа

  Продължителност на тренинга: 1,5 часа.

  Цел на тренинга: Сплотяване на групата и построяване на екипно взаимодействие.

  Прочетете повече

 6. 6
  Тренинг за сплотяване на екипа – Продължителност: 3,5 часа

  Продължителност на тренинга: 3,5 часа.

  Цел: Сполотяване на колектива и построяване на ефективно взаимодействиев екип.

  Прочетете повече

 7. 7
  Тренинг за сплотяване на екипа – Продължителност: 6 часа

  Продължителност на тренинга: 6 часа.

  Цел: Повишаване сполотеността на екипа.

  Прочетете повече

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Платежни методи