CASE-интервю

CASE-интервю, или ситуационно интервю

 

Този вид интервю се основава на изграждането на определени ситуации и казуси, като анкетираният трябва да опише модела на своето поведение, или решение на дадената ситуация. Предлагат се ситуации, близки до работните, или с алтернативен вариант на поведение. Задачата на специалиста в този случай се свежда до построяване на ситуация, която ще позволи да се провери именно това, което го интересува в този момент.

 1. Определение 
 2. Как да се реши Case на интервю? 
 3. В какви случаи се използва Case- интервю?
 4. Какви компетенции може да се оценят с помощта на Case- интервю?
 5. Плюсове и минуси на Case- интервю
 6. Принципи за построяване на Case.
 7. Моделиране на Cases
 8. Примерниотговори на Cases (моделирана ситуация)
 • Case проверява ценности и мотиви.
 • Case проверява моделите на поведение и индивидуално – личностните качества.
 1. Практически примери

Вижте и други методи за провеждане на интервю:

Стресово и Brainteaser-интервю

Проективно интервю

Метапрограмно интервю

Интервю по компетенции

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 180 лева
Приблизителен обем, страници 13 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 3300012

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи