Манипулативни игри

 1. 1
  Манипулативна игра ,,Избори‘‘

  Манипулативна игра  ,,Избори‘‘

  Цел:    Процедура за групов комуникативен тренинг. Насочена е към развиване на комуникативни способности и асертивно поведение.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  Манипулативна игра ,,Предизвикай съжаление!‘‘

  Манипулативна игра ,,Предизвикай съжаление!‘‘

  Цел:  Процедура за групов комуникативен тренинг. Насочена е към усвояване на навици за асертивно поведение и умения да се оперира с мимиката.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  Манипулативна игра ,,Марионетки"

  Манипулативна игра  ,,Марионетки”

  Цел:  Играта е основана на преднамерени манипулации от едни участници на други. Манипулирания знае, че го манипулират, същото знаят и участниците, което сваля неувереността и чувството за стеснителност. В разкрепостяването се усвояват нови, непознати форми на общуване. Упражнението по същност е близко към ролевите игри, но за разлика от тях лишава пасивния участник от свободата на действие, като му остава възможността да бъде в непозната или даже чужда ситуация.

  Не се препоръчва да се играе с ученици!

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 4. 4
  Манипулативна игра ,,Невидим повод‘‘

  Манипулативна игра ,,Невидим повод‘‘

  Цел:  Процедура за групов психологически тренинг. Насочена е към развитие на асертивността: увереността в поведението и умението за противопоставяне на манипулациите.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 5. 5
  Манипулативна игра ,,Пълна демокрация‘‘

  Манипулативна игра ,,Пълна демокрация‘‘

  Цел:    Процедура за групов психологически тренинг. Участниците “демократично” управляват поведението на един от свойте колеги.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 6. 6
  Манипулативна игра ,,Силата на жеста‘‘

  Манипулативна игра ,,Силата на жеста‘‘

  Цел:  Процедура за групов психологически тренинг. Насочена към разбиране природата на манипулациите с помощта само на едни жестове.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 7. 7
  Манипулативна игра ,,Шахмат‘‘

  Манипулативна игра ,,Шахмат‘‘

  Цел:  Играта е предназначена за овладяване от участниците в тренинга на навици за асертивно поведение, а също така и да се почувстват в ролята на манипулатори. Под асертивност разбираме способността да се реагира на натиска от страна на други чрез уверено и спонтанно/идващо отвътре/ поведение. Препоръчително е да се играе в добре ,,загрети‘‘ групи.                       

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 8. 8
  Манипулативно упражнение ,,Представи се!‘‘

  Манипулативно упражнение ,,Представи се!‘‘

  Цел:   Процедура за групов психологически комуникативен тренинг, насочена към разбирането от участниците на един от начините за манипулативно въздействие чрез апелиране към потребностите на организма.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 9. 9
  Манипулативно упражнение ,,Замотаване‘‘

  Манипулативно упражнение ,,Замотаване‘‘

  Цел:   Процедура за групов психологически тренинг. Участниците се учат да “замотават”.
    Упражнението е препоръчително да се провежда за ,,загрети‘‘ вече участници.

  Време: 35-50 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече