Презентация на продукти

 1. 1
  5 упражнения за тренировка на навика за ефективна презентация на продукта съобразена с нуждите и потребностите на клиента – Пакет 1

  Упражнение ,,Ценност на продукта‘‘

  Цел:  Повишаване в очите на клиентите цеността на собствените продукти или услуги.  

  Време: 30-40 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за тренировка на навика за ефективна презентация на продукта съобразена с нуждите и потребностите на клиента – Пакет 2

  Упражнение ,,От достойнства към потребности“

  Цел:  Формиране на навик за описване на конкурентните предимства на продукта от гледна точка удовлетворяване потребностите на клиента.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за тренировка на навика за ефективна презентация на продукта съобразена с нуждите и потребностите на клиента – Пакет 3

  Упражнение ,,Начало на разговора‘‘

  Цел:  Задачата на това упражнение в е това участниците            чрез своят опит да стигнат до логиката и структурата на представяне на продукта.

  Време: 20-25 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече