Energizers

Освен, че поднася на групата нова информация, упражнения за отработка на навици и създава ситуации в които участниците могат да се обучат на нещо ново, всеки треньор постоянно следи психологическото състояние в което се намира групата. В определен момент е необходима тишина и съсредоточеност, в следващия трябва да има активност и ентусиазъм. Тези упражнения помагат да се промени психологическото състояние на участниците. Едни от тях са упражнения за повдигане тонуса и активността на участниците, други обратното, помагат да се успокои и намали темпото на прекалено активната група. Повишаващите енергетици  са необходими в тренингите където има сериозен материал, а успокояващите в по весели комуникативни тренинги или след остри дискусии.

 1. 1
  5 упражнения за управление на груповата динамика, сваляне на стреса и максимално въвличане на участниците в тренинга – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Четири крачки напред…“

  Цел:  Весело и бодро упражнение. Помага когато трябва  да се ободрят участниците в тренинга. Може да се използва като ,,следобедна‘‘загрявка.

  Време: 5 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за управление на груповата динамика, сваляне на стреса и максимално въвличане на участниците в тренинга – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Групово дюдюкане‘‘

  Цел:  Упражнението помага да се управлява активността на групата. При това може да се използва както да се загрее пасивната група, така и да се успокои прекалено активната..

  Време: 5 минути

  Размер на групата: Всякакъв

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за управление на груповата динамика, сваляне на стреса и максимално въвличане на участниците в тренинг – Пакет 3
  1. Упражнение ,,Какво е това? Това е флумастер…“

  Цел:  Упражнението може да се използва за да се ободрят бързо участниците, ако са изморени от усвояването на голям обем информация. Също така може да загрее вяла група преди упражнение в което е важно активното им участие.

  Време: 5 минути

  Размер на групата: 6-20 души

  Прочетете повече

 4. 4
  5 упражнения за управление на груповата динамика, сваляне на стреса и максимално въвличане на участниците в тренинга – Пакет 4
  1. Упражнение ,,Да си сменим местата“

  Цел:  Упражнението активизира участниците и е добре да се използва за да се рамърда изморена група или да се включат в работа хора които са се върнали от отпуска.

   Време: 5-10 минути

  Размер на групата: 6-20 души

  Прочетете повече