Анализ на потребностите

 1. 1
  5 упражнения за отработка на умението да се задават въпроси и анализиране нуждите и потребностите на клиента – Пакет 1

  Упражнение ,,Изследване на очакванията‘‘

  Цел:  Изследване на тема, какво очаква клиента и какво може да предложи търговеца.

  Време: 25-30 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за отработка на умението да се задават въпроси и анализиране нуждите и потребностите на клиента – Пакет 2

  Упражнение ,,Подарък‘‘

  Цел:  Упражнението позволява да се отработят навици за изясняване нуждите на клиента, технологията на задаване на въпроси,(отворени, затворени и алтернативни въпроси), навици на активно слушане. Може да се използва в тренингите по продажби, преговори, делови комуникации.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  Ролева игра ,,Канарските острови‘‘

  Ролева игра ,,Канарските острови‘‘

  Цел:  Тази ролева игра не е за отработка на навици, а за осъзнаване на необходимостта да се задават въпроси на клиента.

  Време: 30-40 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 4. 4
  Ролева игра ,,Продай самолета‘‘

  Ролева игра ,,Продай самолета‘‘

  Цел:  Ролевата игра може да бъде използвана в началото на тренинга по продажби (за диагностика на групата) или преди теоретичната част ,,Изясняване на потребностите на клиента‘‘.

  Време: 5-7 минути

  Размер на групата: от 5 до 30 души

  Прочетете повече