Актьорско майсторство

 1. 1
  17 упражнения за осъзнаване, определяне и сваляне на излишното мускулно напрежение

  Мускулното пренапрежение в по-голямата част идва от усилията на хората в старанието си да изглеждат пред другите по-умни, по-красиви и изящни, по-ловки, отколкото са сега, а също и от страха да не загубят собственото достойнство.

  Умението за възпитаване на мускулна свобода  е важен елемент на вътрешното сценично самочувствие. Този способ се състои в създаване на „мускулен контрол“ – способността бързо да намерим в коя група мускули има създадено напрежение и да го премахнем, да почувстваме мускулна свобода, като за всяко действие се изразходва точно толкова мускулна енергия, колкото е необходимо – нито повече, нито по-малко.

  Прочетете повече

 2. 2
  12 упражнения за изграждане на умения за визуализация
  1. Упражнение ,,Образи”

  2. Упражнение ,,Саморазвиващи се представи”

  3. Упражнение ,,Формиране на зрителни представи за абстрактни понятия”

  4. Упражнение ,,Визуализация на въображението”

  Прочетете повече

 3. 3
  6 упражнения за развиване на сюжетното въображение

  Въображението изпълнява функцията програмиране и прогнозиране дейността на субекта чрез създаване на модел на крайният или междинният  продукт.

  Цел на упражнението: да се тренира преднамереното моделиране на разнообразни емоционални състояния (покой, отпускане или мобилизиране, концентрация), да се научите на уравновесявате процесите на възбуждане и задържане.

  Прочетете повече

 4. 4
  7 упражнения и игри за осъзнаване важността от визуален контакт
  1. Упражнение ,,Общуване по двойки”

  2. Игра ,,Празно място”

  3. Упражнение ,,Контакт с очи”

  4. Упражнение ,,Говорещ поглед”

  Прочетете повече

 5. 5
  16 упражнения за развиване чувствителността към невербалните средства на комуникация
  1. Упражнение ,,Публична изява  без подготовка”

  2. Упражнение ,,Докосване”

  3. Упражнение ,, Разстановка”

  4. Упражнение ,,Анабиоза’

  Прочетете повече

 6. 6
  7 упражнения за осъзнаване и усъвършенстване на жестикулацията в театралната дейност

  Процес на усвояване на нов навик

  Няма грешки, има само обратна връзка! Слушайте себе си!“

  1. Виждайки обичайно свое поведение, след като  се е случило,  научете се  да не го повтаряте.

  Прочетете повече

 7. 7
  6 упражнения за осъзнаване на особеностите при оформянето на речта
  1. Упражнение 1. ,,Възпроизведи интонацията”

  2. Упражнение 2. ,,Чувство и интонация”

  3. Упражнение 3. ,,Фраза”

  Прочетете повече

 8. 8
  4 упражнения за осъзнаване на пространственото организиране на общуването
  1. Упражнение  ,,Приближаване – отдалечаване“

  2. Упражнение ,,Дистанция“

  3. Упражнение ,,Дистанцията в общуването“

  Прочетете повече

 9. 9
  19 упражнения за развиване устойчивостта и обема на произволно внимание.

  Деветнадесет  метода за развитие на вниманието и наблюдателността. Изпълнявайки тези упражнения между работата по време на прекъсване, или в почивката, вие значително ще развиете устойчивостта и обема на вашето произволно внимание.

  Внимание – това е съсредоточеност върху  дейността на субекта в даден момент от време на някакъв реален или идеален обект ( предмет, събитие, образ, разсъждения и др.). в повечето хора обема на внимание съставлява 7±2 единици.

  Прочетете повече

 10. 10
  16 упражнения за тренировка на концентрацията и подобряване способностите на сетивата

  Когато се концентрираме, ние усилваме своето внимание към процесите, информацията, хората и техните постъпки. Ние започваме да възприемаме по-интензивно обкръжаващата действителност. Концентрацията следва да се отчита и както много други навици. Способността към концентрация трябва постоянно да се поддържа във форма. Следващите упражнения ще ви помогнат да започнете да подобрявате способностите на вашите сетивни органи.

  Прочетете повече

 11. 11
  8 упражнения за развитие на вниманието

  За да се съсредоточите, е необходимо да се изхвърли целия боклук, с който е запълнено вашето съзнание. Изяснете, с какво е запълнена вашата глава, иначе страничните мисли няма да ви дадат покой. Ето няколко упражнения, които ще ви помогнат да се научите да си събирате и удържате вниманието.

  Прочетете повече

 12. 12
  8 упражнения за концентрация на вниманието

  Вниманието се проявява в насочеността и съсредоточеността на психическата дейност на човека. Благодарение на вниманието е възможна избирателната активност на психическите процеси.Основната функция на вниманието е регулираща и контролна. 

  Вниманието при хората се различава със сила, ширина и динамика. Към най-важните негови характеристики се отнасят: избирателност, устойчивост, концентрация, разпределение и превключване.

  Прочетете повече