Ефективни преговори

 1. 1
  5 упражнения за тренировка на навиците за водене на преговори и умението да се предлагат и обсъждат варианти за решаване на проблемна ситуация – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Пазар в Ориента‘‘

  Цел:  Активизира групата, разкрива и анализира различни стратегии за постигане на целите в деловите комуникации.

  Време: 15-20 минути, в зависимост от броя на участниците

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  Упражнение за тренировка на навиците за водене на преговори и умението да се предлагат и обсъждат варианти за решаване на проблемна ситуация
  1. Упражнение ,,Пиратска фрегата“

  Цел:  По време на упражнението  се изследват параметрите на взаимодействие в условията на безусловен ролеви диктат/натиск.

  Време: 15-25 минути

  Размер на групата: 6-12 души

  Прочетете повече

 3. 3
  Ролева игра ,,Среща на търговския представител с лекаря‘‘

  Цел:  Ролевата игра е адаптирана към тренинга за работа с клиента или тренинга по увеличаване на продажбите за търговски представители в направление фармация.

  Прочетете повече

 4. 4
  Ролева игра ,,На седмото небе от щастие‘‘

  Ролева игра ,,На седмото небе от щастие‘‘

  Цел:  Ролева игра за тренинга по увеличаване на продажбите и работа с клиента.

  Прочетете повече

 5. 5
  Ролева игра ,,Бензиностанция в пустинята‘‘
  1. Ролева игра ,,Бензиностанция в пустинята‘‘

  Цел:  Ролева игра за тренинга по увеличаване на продажбите и работа с клиента.

  Прочетете повече

 6. 6
  Ролева игра ,,Изместване на конкурента‘‘
  1. Ролева игра ,,Изместване на конкурента‘‘

  Цел:  Ролевата игра въвлича участиците в темата преговори. В играта се моделира ситуация от FMCG — преговори на търговския представител и байера на веригата.

  Прочетете повече

 7. 7
  Ролева игра ,,Medline/Мойто хапче‘‘

  1.    Ролева игра ,,Medline/Мойто хапче‘‘

  Цел:  Демонстриране на стратегии за преговори.

  Прочетете повече

 8. 8
  Ролева игра ,,Билети за театър‘‘