Презентационни умения

 1. 1
  5 упражнения за тренировка на необходимите навици за провеждане на презентация и работа с аудиторията – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Ела тук, не знам защо…‘‘

  Цел:  Упражнението позволява на участниците в тренига да се потренират в подготовката на покани за презентация, да намират ефективни техники за привличане  интереса на аудиторията и нематериални способи за въздействие.

  Време: 30-35 минути

  Размер на групата: 12-15 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за тренировка на необходимите навици за провеждане на презентация и работа с аудиторията – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Добър, лош, зъл…‘‘

  Цел:  Изпълнявайки това упражнение, участниците получават възможност да тренират навика за общуване с различни типове аудитории.

  Време: 45-50 минути

  Размер на групата: 10-15 души

  Прочетете повече

 3. 3
  4 упражнения за тренировка на необходимите навици за провеждане на презентация и работа с аудиторията – Пакет 3
  1. Упражнение ,,Едноминутна реч‘‘

  Цел:  Упражнението помага да се развият комуникативните навици, ораторското майсторство, способността да се говори спонтанно. Също така може да послужи и като загрявка за пасивна група.

  Време: В зависимост от размера на групата 10-25 минути

  Размер на групата: 6-15 души

  Прочетете повече