Завършване на тренинга

По време на тренинга участниците обикновено получават много концентрирана информация, като различни техники и методи за работа или идеи които могат да използват на работното си място. Затова в завършващата фаза на тренинга трябва да се предложи нещо, което ще им помогне да подредят получените знания по,,рафтовете‘‘, още веднъж да си спомнят и обединят изучавания материал. Освен това завършващата фаза на тренинга трябва да бъде достатъчно ярка и запомняща се, понеже именно там се създава огромната част от общото впечатление което ще остане в участниците. Именно за решаването на тези задачи са създадени тези упражнения.

 1. 1
  5 упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Кажи за 30 сек.“

  Цел:  Упражнението може да се използва за динамичен анализ на резултатите от тренинга.

  Време: 5-15 минути

  Размер на групата: 6-20 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Дървото на термините“

  Цел:  Упражнението дава възможност на участниците да обединят всичко което е било изучавано в едно цяло.

  Време: 20-30 минути

  Размер на групата: 6-20 души

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация – Пакет 3
  1. Упражнение ,,Намери решение“

  Цел:  Упражнението позволява активно да се усвои всеки ,,скучен‘‘ материал. Също така може да се използва в края на тренинга за да се ,,вкара“ в главата на участниците получената информация и да се помисли, как тя да се използва на практика.   

  Време: От 15 минути до1 час в зависимост от сложността на материала и анализираните ситуации.

  Размер на групата: 6-20 души

  Прочетете повече

 4. 4
  5 упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация – Пакет 4
  1. Упражнение „Подарък“

  Цел:  Положително завършване на тренинга, рефлексия.

  Време: 3-5 минути

  Размер на групата: Всякакъв.

  Прочетете повече

 5. 5
  5 упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация – Пакет 5
  1. Упражнение ,,Промяна“

  Цел:  Упражнението се използва за обобщаване на тренинга, като взаимният контрол на участниците повишава вероятността получените знания те да ги внедрят в реалната действителност.

  Време: 10 минути

  Размер на групата: 6-30 души

  Прочетете повече