Задаване на въпроси

 1. 1
  5 упражнения за тренировка на непринудеността в разговора и отработката на навици за формулиране и задаване на въпроси – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Дизайн‘‘

  Цел:  Упражнението е насочено към отработката на навици за формулиране на открити въпроси с използването на различни методи за интервю.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  2 упражнения за тренировка на непринудеността в разговора и отработката на навици за формулиране и задаване на въпроси – Пакет 2

  Упражнение ,,Кой съм аз?“

  Цел:  В упражнението се отработва навика за задаване на въпроси. Ако се усложни може да се използва и в тренинга по преговори.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 10-14 души

  Прочетете повече