Активно слушане

 1. 1
  5 упражнения за тренировка на навиците за внимателно, активно слушане и обмисляне на получената информация – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Слушай ме!‘‘

  Цел:  Упражнението помага на участниците да се запознаят и също така подчертава важността на умението да слушат.  

  Време: 3 минути

  Размер на групата: 4-20 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за тренировка на навиците за внимателно, активно слушане и обмисляне на получената информация – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Трима докладчика‘‘

  Цел:  Целта на упражнението е да се отработят навици за внимателно слушане.

  Време: 10-15 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за тренировка на навиците за внимателно, активно слушане и обмисляне на получената информация – Пакет 3
  1. Упражнение ,,Грабеж‘‘

  Цел:  Да се покаже на групата различията във възприемането на една и съща информация.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 8-20 души

  Прочетете повече

 4. 4
  4 упражнения за тренировка на навиците за внимателно, активно слушане и обмисляне на получената информация – Пакет 4
  1. Упражнение ,,Повторение’

  Цел:  Отработка на техниката ,,повторение‘‘.

  Време: 30-40 минути

  Размер на групата: 6-12 души

  Прочетете повече