Аргументиране и убеждаване

 1. 1
  5 упражнения за тренировка на умението за бърза реакция на ситуацията и намиране на аргументи в защита на своята позиция – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Повишение и уволнение“

  Цел:  Това упражнение е предназначено за отработка на тактики за саморезентция и убеждаване. Особено еактуална за група която на етап поръчка е определила значимостта на преговорите в системата ,,началник-подчинен‘‘

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата Участниците работят в няколко рунда по четворки.

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за тренировка на умението за бърза реакция на ситуацията и намиране на аргументи в защита на своята позиция – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Джо индианеца“

  Цел:  Да се демонстрират методите за психологическо въздействие върху хората, развиване на навици за аргументиране.

  Време: 15-25 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за тренировка на умението за бърза реакция на ситуацията и намиране на аргументи в защита на своята позиция – Пакет 3
  1. Упражнение ,,Котаракът Лео“

  Цел:  В упражнението се отработват навици за убеждаване, умения да се намира подход към всеки, въпроси свързани с доверието в преговорите и съдаването на имидж на човек на който могат да се доверяват.

  Време: 20-30 минути

  Размер на групата: 7-15 души

  Прочетете повече

 4. 4
  Упражнение за тренировка на умението за бърза реакция на ситуацията и намиране на аргументи в защита на своята позиция
  1. Упражнение ,,Продавам кон‘‘

  Цел:  Целта на упражнението е да се определят стиловете на лидерство на участниците в групата, стратегиите за убеждаване и влияние, които използва лидера. Може да се използва на тренингите по преговори, делови комуникации, лидерство.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече