Управление на конфликта

  1. 1
    5 упражнения за изграждане на правилно отношение към проблемната ситуация и адекватна позиция в конфликта – Пакет 1
  2. 2
    5 упражнения за изграждане на правилно отношение към проблемната ситуация и адекватна позиция в конфликта – Пакет 2
  3. 3
    5 упражнения за изграждане на правилно отношение към проблемната ситуация и адекватна позиция в конфликта – Пакет 3