Невербална комунукация

 1. 1
  5 упражнения за развиване на навици за невербално общуване, способност за обобщаване и систематизиране състоянието на събеседника по невербални признаци – Пакет 1

  Упражнение ,,Слонът се потапя“

  Цел:  Упражнението е за загрявка, но може да послужи и като предизвикателство към темата невербална комуникация.

  Време: 20 минути

  Размер на групата: 10-20 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за развиване на навици за невербално общуване, способност за обобщаване и систематизиране състоянието на събеседника по невербални признаци – Пакет 2

  Упражнение ,,Мимическа гимнастика‘‘

  Цел:  Упражнението запознава участниците с мимиката, като един от способите за невербално общуване.

  Време: 5-10 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече