Начало на тренинга

Упражненията от този раздел могат да бъдат използвани в началото на тренинга или в началото на всяка негова част за да се въведат участниците в проблематиката на заниманията. Те помагат на участниците да определят своето разбиране за основната тема на тренинга. Също така са полезни за осмисляне темите на тренинга, изясняване  очакванията на участниците и формулиране на това което се смята за важно в една или друга дейност.Незаменими са когато треньора трябва да запознае участниците с някои термини и определения и да направи така, че да не е скучно.

След като участниците са взели активно участие в изпълнението на упражненията и са споделили свойте съображения, треньорът може да допълни изказванията с мини-лекция, която ще се възприеме много по-внимателно.

 1. 1
  5 упражнения за начало на тренинга, формулиране основните теми на тренинга и изясняване очакванията на участниците – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Плюсове и минуси‘‘

  Цел:  Упражнението помага на участниците да се запознаят и запомнят имената си. Също така в него започва осмислянето на темите на тренинга и изясняване  очакванията на участниците.

  Време: 3-10 минути в зависимост от размера на групата. 

  Размер на групата: 4-16 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за начало на тренинга, формулиране основните теми на тренинга и изясняване очакванията на участниците – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Колода карти‘‘

  Цел:  Упражнението помага на участниците да се запознаят в проблематиката на тренинга, а също така един с друг.

  Време: 10-15 минути

  Размер на групата: 10-20 души

  Прочетете повече

 3. 3
  Упражнение за начало на тренинга, формулиране основните теми на тренинга и изясняване очакванията на участниците
  1. Упражнение ,,Човек на стола‘‘

  Цел:  Това упражнение е уместно да се проведе в началото на тренинга, защото съвместява въвеждането в темата с процедурата,,запознанство‘‘. Освен това упражнението дава възможност на участниците да почувстват свойте силни и слаби страни.

  Време: 10-20 минути

  Размер на групата: 8-12 души

  Прочетете повече