Работа с възраженията

 1. 1
  5 упpaжнeния зa изграждане на умения за работа с възраженията и даването на осъзнат и смислен отговор – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Костюм“

  Цел: –да се демонстрира на конкретен пример и да се разкрият източниците на съпротивлението на клиента при покупка и различните прояви на възражение.

  Време: 20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упpaжнeния зa изграждане на умения за работа с възраженията и даването на осъзнат и смислен отговор – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Определяне на проблема‘‘

  Цел:  Упражнения за работа с възраженията. Показва на участниците, че с възраженията трябва да се работи, а не да се игнорират.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упpaжнeния зa изграждане на умения за работа с възраженията и даването на осъзнат и смислен отговор – Пакет 3
  1. Упражнение ,,Пластмасов стол‘‘

  Цел: Да покаже какво представляват възраженията и защо трябва да се отработват умения за работа с тях.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 4. 4
  5 упpaжнeния зa изграждане на умения за работа с възраженията и даването на осъзнат и смислен отговор – Пакет 4
  1. Упражнение ,,Опростяване на проблема“

  Цел: Изработване на умение да се решава проблема, без да се прилагат някакви особени усилия.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече