Асертивно – Уверено поведение

 1. 1
  6 упражнения да се избавим от комплекса за непълноценност и да придобием уверенност в себе си?

  6 упражнения  да се избавим от комплекса за непълноценност и да придобием увереност в себе си?

   

  Комплексът за малоценност оказва негативно влияние не само на емоционалното здраве на човека, но и на междуличностните отношения и придвижването по кариерната стълба. Затова е важно да се избавим от него и да придобием увереност в себе си и своите сили.

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Натрапване на състояния‘‘

  Цел:  Упражнение за групов психологически тренинг. Участниците се учат да противодействат при манипулиране на съзнанието им.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 2

  Упражнение ,,Разговор отзад напред‘‘

  Цел:    Упражнение за групов психологически тренинг, насочен към усвояване на основните комуникативни тактики.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 4. 4
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 3

  Упражнение ,,Сигнализация‘‘

  Цел:    Упражнение за групов психологически тренинг. Участниците усвояват комуникативните сигнали, свидетелстващи за вълнението на събеседника.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 5. 5
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 4

  Упражнение ,,добри и лоши маниери‘‘

  Цел:    Упражнение за групов психологически тренинг. Участниците си спомнят и разиграват добри и лоши маниери. Може да се използва като основно упражнение или като упражнение за загрявка.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 6. 6
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 5

  Упражнение ,,Записки от миналото‘‘

  Цел:    Упражнението помага да се повиши увереността в себе си, в свойте сили.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 7. 7
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 6

  Упражнение ,,Визуални чувства‘‘

  Цел:  В упражнението се усъвършенстват перцептивните навици за възприемане и представяне единна друг.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 8. 8
  5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията – Пакет 7

  Упражнение ,,Метафора‘ 

  Цел:  Формиране на умения за разпознаване на невербалните компоненти на общуването, овладяване на навиците за изказване и приемане на обратна връзка.

  Време: 1 час.

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 9. 9
  Ролева игра ,,Отговори на агресивни въпроси‘‘
  1. Ролева игра ,,Отговори на агресивни въпроси‘‘

  Цел:  Ролевата игра тренира умението асертивно да се комуникира в сложна ситуация и контролиране на манипулативното поведение.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече