Ораторско изкуство

 1. 1
  7 упражнения за развитие на правилно речево дишане.

  Правилното речево дишане е основата на звучащата реч. То обеспечава нормално гласово и звукобразувание.  Запазва плавността и музикалността на речта.

  Прочетете повече

 2. 2
  24 упражнения за работа над дикцията

  Под дикция са разбира ясното и отчетливо  произношение на всички звуци от родния език с правилна артикулация и с ясно и отчетливо произношение на думите и фразите. Ясното и отчетливо произношение на думите се обезпечава за сметка на правилната артикулация на всеки звук, и преди всичко умението в процеса на речта свободно и достатъчно широко да…

  Прочетете повече

 3. 3
  5 упражнения за работа над интонацията за изразителна реч

  За устната реч много важно е правилното използване на интонационните средства за изразителност: логическото ударение ( отделяне от фразите на главните по смисъл думи или словосъчетания с помощта на повишение, или понижение на гласа, изменение на темпото), паузи ( временно прекъсване на речта), мелодичност ( изменение на гласа в процеса на речта по височина и сила), изменение на силата на гласа, тембъра. Интонацията прави речта жива, емоционално наситена и мисълта се изразява по-пълно и завършено.

  Прочетете повече

 4. 4
  10 упражнения за развиване изразителните характеристики на гласа.

  Богат и свободен глас

  Цел: Формиране на енергичен, силен и наситен глас. „Освобождаване „ на дишането. Разкриване на природния глас и естетиката на речта.

  Подготвителна работа:

  Застанете свободно, …

  Прочетете повече

 5. 5
  5 упражнения за осъзнаване процесите на функциониране на гласа и гласовия път

  Гласов канал и мимика

  Задача на упражненията: Да се съдаде в звуковия канал усещане за простор и да се изучи практиката, способстваща за освобождаване на канала за безпрепятствен контакт в дихателния център.

  Прочетете повече

 6. 6
  Упражнения за формиране умения за управляване емоционалността на гласа в общуване.

  Емоционална изразителност на гласа. Диапазон и сила на гласа.

   Цел: Развитие  диапазона, силата и окраската на гласа; Формиране на умения за управление  емоционалността на гласа при общуване, за установяване на доверителни отношения и възможности за съответствие на отенъците на вашата реч и речта на събеседника.

  Прочетете повече

 7. 7
  Упражнения за трениране на артикулационните мускули.

  Артикулация и енергия на звука

  Цел – Развитие на артикулационните повърхности. Придобиване на баланс между гласните и съгласните звуци, емоционалност и интелектуалност в речта. Постигане на съвкупност и осмисленост на речта за събеседника.

  Прочетете повече

 8. 8
  14 упражнения за развиване на гласовите резонатори

  Ако някога сте чували своя собствен глас на запис, сигурно сте се учудили колко е слаб, глух, непознат. Може би вие, както повечето хора  в такива случаи, смятате, че записът го прави такъв; а може би сте се замисляли и над това, че над вашия глас трябва още дълго да се работи. Записът може да изкриви гласът, но съвременните цифрови технологии позволяват да се предават всички звукови вибрации практически в непроменен вид. Какъв е проблемът?

  Прочетете повече

 9. 9
  19 упражнения за тренировка на артикулацията и дикцията

  Артикулационните мускули, по-точно артикулационните повърхности се нуждаят от разработване, това са езика (в упражненията се различават предна и задна част на езика), устни, нос, бузи, устната кухина, челюстите. Устната кухина освен че участва в работата на аркулационния апарат и е много важен резонатор, от чиято конструкция  зависи качеството на звука. Всички тези повърхности трябва да са…

  Прочетете повече

 10. 10
  7 упражнения за развиване майсторството на речта

  Предлагаме ви кратка програма за овладяване майсторството на устната реч. Тя се състои от седем упражнения. За отработването на едно упражнения са необходими три дни. Преди началото на всяко ново упражнение се повтарят всички предишни. Учебният сеанс се разделя на 15-20 мин. в началото на програмата и примерно 1 час в края. В бъдеще, ако е необходимо , можете да повторите някои упражнения или програмата като цяло. След две или три повторения обучаемия, притежаващ комуникативни способности, може да придобие достатъчно развити навици на устната реч.

  Прочетете повече

 11. 11
  5 упражнения за бързо премахване на аудиторния шок (сценичен, ораторски страх)

  В състояние на психологически стрес човек диша повърхностно и като правило с учестен ритъм ( « едва диша от страх»). Такова дишане засилва тревогата и води до допълнително напрежение, към появата на психически и мускулни спазми. Ето защо, в подготовката си за публично говорене е препоръчително да направите следните дихателни упражнения.

  Прочетете повече

 12. 12
  2 упражнения за изработка на навици за „правилна“ осанка

  Комуникативни и лидерски възможности на осанката.

  Цел – Да разберете личността в рамките на своето тяло. Да развиете естетиката на свойте движения. Изработка на навици за „правилна“ осанка: „Устойчивостта на осанката дава устойчивост в обществото“.

  Прочетете повече

 13. 13
  7 упражнения за контрол и корекция на правилната поза, осанка, походка
  1. Упражнение „ Дърпайте главата нагоре“

  2. УпражнениеКонтрол и корекция на осанката“

  3. УпражнениеЗакачалка“

  4. Упражнение Контрол и корекция на позата“ …

  Прочетете повече