Тайм Мениджмънт

 1. 1
  5 упражнения за формиране на умения за правилна организация, и ефективно управление на времето – Пакет 1
  1. Упражнение ,,Разхитители на време‘‘

  Цел:  Упражнението дава възможност да се осъзнаят взаимоотношенията с времето и да се предприемат първите стъпки към промяна на стила на тези взаимоотношения.

  Време: 20-30 минути до 1 час

  Размер на групата: не е ограничен

  Прочетете повече

 2. 2
  5 упражнения за формиране на умения за правилна организация, и ефективно управление на времето – Пакет 2
  1. Упражнение ,,Чувство за време‘‘

  Цел:  Участниците тестват себе си, доколко точно усещат протичането на времето.

  Време: 5 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 3. 3
  Упражнение-кейс ,,Формулираме правилните цели‘‘
  1. Упражнение-кейс ,,Формулираме правилните цели‘‘

  Цел:  Упражнението дава възможност да се закрепи материала по SMART цели.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече

 4. 4
  Ролева игра по планиране ,,Почистване на офиса‘‘

  Ролева игра по планиране ,,Почистване на офиса‘‘

  Цел:  Играта може да се използва както за тренинга по управление на времето, така и за оценка на персонала.

  Време: 15-20 минути

  Размер на групата: 6-14 души

  Прочетете повече