Операционна ефективност

Операционна ефективност

Забавянето на българската икономика и волатилността на околната среда изисква значително увеличаване стабилността на всички индустрии, фирми, организации, отделните предприятия и бизнес.

Опитът показва, че мерките по оптимизиране процесите на производство, логистика, поръчки, ремонт, които не изискват мащабни инвестиции, могат да предоставят отлични резултати и създаване на устойчиво конкурентно предимство. Нови инвестиции в условията на бюджетни ограничения могат да бъдат направени значително по-ефективно, отколкото е било прието в предишни времена.

Как правилно да се организират процесите, да се намалят загубите и разходите, да се повиши производителността на труда? Какво, къде и как да направим сами, какво да дадем на аутсорсинг или да купим? Къде да насочим инвестициите за получаване на максимална възвръщаемост? Как трябва да изглежда оптималната организационна структура, как да се мотивират хората в нея, как да се постигне устойчивост на внедряваните промени?

„Training Center IJ” може да осигури ефективно съдействие не само в търсенето на отговори на тези въпроси, но също така и за разработването на нови процеси и тяхното прилагане, за да се гарантира значителен ефект.


Нашият подход включва кратко (до четири седмици) диагностика на типовите обекти и процеси на клиента за определянето на потенциала за повишаване ефективността и разработване на план с инициативи за неговото постигане. Ако клиентът е съгласен със заключенията на диагностиката, се пристъпва към пилотното изпълнение. То трябва да докаже постижимостта на поставените цели и да помогне да се обучи вътрешен екип, който да провежда тиражирането на пилотния проект вече със свои сили. Ние гъвкаво променяме тези методологии, включваме най-добрите практики, оптимално съобразени с клиента, привличаме най-добрите специалисти там, където това е необходимо. Работим с хората за тяхното обучение по проекта, работим на място за създаване на ценности, в цеха, на строителната площадка, в производството.

Ние се фокусираме върху постигането на доказано икономически ефект и внедряваме нашите препоръки заедно с клиента.

Свържете се с нас:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?


Повишаване на операционна ефективност в компанията

Повишаване на операционната ефективност в компанията

Свържете се с нас

  • Training Center IJ

  • гр. Пловдив 4000, Булаир 1А

  • +359/ 032 58 28 13

  • +359/ 0899 949 565

  • +359/ 0988 933 123

  • office@training-center.bg