Lean Tехнология

Lean  технология

Цел

  • Намаляване на оперативните разходи, премахване на всички видове загуби, намаляване на инвентара и подобряване на качеството на продуктите / услугите, увеличаване на надеждността оборудването.

Задачи

  • Отделяне на най-високия приоритет за подобряване на ефективността и оценка на ефекта.
  • Организиране на работата за намаляване на загубите, подобряване на качеството, съкращаване срока на проекта.
  • Организиране на процеса на усъвършенстване а организацията чрез развитие на творческия потенциал на работниците.

Услуги

  • Провеждане на диагностика на бизнес-процесите и сравнения (бенчмаркинг) с водещи международни компании.
  • Оценка на възможния икономически ефект.
  • Разработване на инициативи за подобряване на оперативната ефективност, отстраняване на загуби и подобряване на качеството на всички нива на компанията, използвайки инструментите на Lean производство.
  • Провеждане на пилотни рекламни проекти за подобряване на процесите за подпомагане на производството, управленските и спомагателни процеси.
  • Организиране работата на служителите на предприятието по непрекъснато търсене на възможности за подобрение, развитие и пускане на механизъм по внедряване на иницативите.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?